Ungdoms ønsker for Mølleneset

– Vi ser på mulighetene for å transformere siloområdet til et nytt byområde, sier Ane S. Dahl. – Vi har intervjuet 25 storhaugungdommer som har gitt innspill til uteområdene, forklarer Sila Abbassov. Bildet er tatt på takterrassen hos Helen & Hard som holder til i toppetasjen i Erfjordgata 8. I bakgrunnen ses siloene. Foto Sam Lunøe.
Del på Facebook
– Ungdom ønsker rett og slett flere steder hvor vi kan henge og slappe av, steder som ikke stenger før kvelden og steder der vi kan være uten at det koster mye, sier Sila Abbassov. - Gjerne også innendørs bokcafe og gamingsenter.
Sigrid Bækholt
[email protected]
  • Fisking og bading. Grillplass med tak.
  • Avslappende baner for uorganisert spill og idrett.
  • Tilgjengelighet – buss og bysykler rett i nærheten.

– Mølleneset er et områdeutviklingsprosjekt der vi ser på mulighetene for å transformere silo-området til et nytt byområde, forklarer arkitekt Ane S. Dahl fra Helen & Hard AS.

– Dette er ennå i prosess. Vi ønsket innspill til planlegging av uteområdene og inviterte ungdom som vi visste hadde nødvendig kompetanse både til å gjennomføre intervjuer med andre ungdommer og utforme spørsmål. Det hadde de fått gjennom Områdesatsings UngLab-prosjekt. Etter et informasjonsmøte dro vi på befaring. Tre av fem hadde ikke vært på silo-tomta tidligere.

Ungdommene fikk jobb for Helen & Hard. Oppdraget ble å intervjue andre ungdommer med spørsmål om hva slags møteplasser, særlig utendørs, som ungdommer i bydelen trenger, savner og ønsker, sier Ane.

Sila Abbassov, Ane S. Dahl og Olaf Cezary Normann i arbeid med å finne ut hvordan ungdommenes ønsker kan passe inn i modellen for siloområdet. Foto Mathias Wijnen
Ungdom snakker best med ungdommer

– Jeg var en av dem som fikk jobb, forteller Sila. -Vi er fem ungdommer fra Storhaug som har intervjuet 25 storhaugungdommer. Ungdom snakker best med andre ungdommer. Vi som er i alderen 15-18 år er ikke myndige og har ikke inntekt men vil gjerne ha steder å være uten at det er organisert av voksne. Vi faller mellom mange stoler.

Vi trenger flere steder å treffes. F eks for å nyte medbrakt mat eller for å lage mat sammen. Avslappende baner for uorganisert spill og idrett etterlyses også. Og viktigst av alt, flere treffsteder under tak! Mye vær hindrer at vi kan treffes ute. Og flere toaletter og bosspann!

Har du mer på hjertet?
– Mange vil savne stupebrettene som er fjernet, sier Sila. -Nye bør settes opp på sikre plasser. Og gjerne noen avskjermede soleplasser. Kollektivtransport er også svært viktig for ungdom. For oss som bor på oppe på Storhaug er det skikkelig dårlig med buss, bare en gang i timen. Jeg synes ikke vi er så krevende når vi ber om flere plasser hvor vi kan gjøre fornuftige ting. Kan jeg føye til at vi trenger jobber? En egen småjobbsentral for ungdom på Storhaug hadde vært bra!

Hva skjer med alle forslagene?
– Informasjon fra intervjuene ble samlet på ide-kort, forklarer Ane. -En god jobb ble utført, og nå sitter vi med mange både viktige og aktuelle innspill. Vi hadde et oppsummeringsmøte der innspillene ble gjennomgått og forklart. Nå gjelder det få tegnet dem inn i prosjektet. Det som er viktig framover er å sikre at dette ikke bare forblir gode ideer, men at de faktisk kommer med i reguleringsplan og bestemmelser slik at flere av behovene møtes og ønskene blir realisert hvis en utvikling av tomta virkeliggjøres.

Noe som gav deg nye tanker?
– En tankevekker vil jeg si var at det så tydelig kommer frem at det mangler møteplasser både for yngre, men særlig for eldre ungdommer på Storhaug, sier Ane. -Det kom fram takket være ungdommene som gjorde en viktig jobb både for bydelen og det fremtidige prosjektet på Mølleneset!

Les mer om Havnesiloene:
https://storhaugbydelsavis.no/2021/04/15/havnesiloene-pa-molleneset/