Ny park i Spilderhaugvigå

Store deler av det tidligere industriområdet er nå en park som er tilgjengelig for alle. Den gamle pullerten på brygga er et av få minner om Stavanger Støberi & Dok.
Del på Facebook
– 14. juni skal den nye parken være klar og formelt overleveres til kommunen, sier driftsleder Anton Komarov fra Consto AS. – Vi har likevel driftsansvar og skjøtsel for området de neste tre år.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Store deler av det tidligere industriområdet blir tilgjengelig for alle. For hundre år siden holdt byens største arbeidsplass, Stavanger Støberi & Dok, til her. I nyere tid rommet tomten Norsk Stål. Nå realiseres den siste delen av et sammenhengende parkdrag fra Johannesparken og ned til sjøen.

– Det første jeg satte i gang med for et godt år siden var å få vekk alle bilene – området var da en parkeringsplass, forteller Anton mens han med stolthet viser fram det nye parkområdet. -Så måtte vann og avløp fikses og komplementeres. Før i tiden ble mye av det man ville kvitte seg med kasta på sjøen. Vi har sørget for en stor opprydning og fjernet 30-40 lastebillass fra den mudrete bunnen. Så er det lagt ut ny sand og store steiner på sjøbunnen.

Under den manuelle vannpumpen er det en kum som kan samle opp ca 1000 liter vann. Fra venstre prosjekt ingeniør Lars Ottestad og driftsleder Anton Komarov fra Consto AS. De midlertidige tre-gjerdene skal tas ned når plantene har satt seg.

Hva er de viktigste momentene i den nye parken?

– Størrelsen på hele 7200 m2. Ca 8000 planter er satt i jorda. Dette er virkelig en urban bydel som møter natur og har blitt en perle! De viktigste elementer er slyngende stier som bukter seg gjennom parkområdet som strekker seg fra Støperigata og ned til sjøen.

Så er det jo en fantastisk sjøutsikt fra hele parkområdet! Her, denne bakken helt øverst, kan bli en fin akebakke for de yngste barna når det er snø. Vi tror alle vil like bekkeløpet med vannspeil som også har en liten bro, «fiskerbrygge», kanaler og vannpumpe. Området vil bli fint lyssatt på kveldstid, tilføyer Anton.

Hva er dere mest stolt av?

– Arkitekturen, som er preget av industrihistorien. Deler av parken og atriet mellom blokkene har tatt i bruk betongelementer og gamle stålbjelker som store synlige momenter.

Hva er tatt vare på fra Stavanger Støberi & Dok?

– Se her, deler av kantene på den gamle dokken kan så vidt ses selv om den er kledd inne med nytt treverk, forklarer Anton når vi står på flytebryggen. -Og her på brygga står en av de riktig gamle pullertene.

Hva gjøres med anleggsområdet mot Dokkgata?

– Der skal alle maskiner og utstyr fjernes og så skal området gruslegges.

Mantas, Kamil og Airidas fra Bjørns hage og anlegg har det travelt. 8000 planter pluss busker og trær skal på plass i den nye parken som strekker seg fra Støperigata og ned til sjøen

Parken er for alle

Er parkområdet nå tilgjengelig for alle?

– Når parkanlegget overdras til kommunen, blir det offentlig og tilgjengelig for alle, forklarer Angjerd Sunnanå fra Bymiljø og utbygging. -Tomten var privat eid, men i forbindelse med reguleringen er det satt krav til utbygger om å etablere park i dette området, og den ferdigbygde parken overdras til kommunen og kan benyttes av alle.

Har parkområdet et navn?

– Parken har ikke noe navn, men jeg foreslår at den inntil den eventuelt får et navn omtales som parken i Spilderhaugvika, sier Angjerd.

Det kan fort ta noen måneder før navn på parken er på plass. Bydelsavisa tar imot gode navneforslag.

Flere rester fra dokken?

Helt oppe med fortauet til Støperigata er det betongrester som kan være begynnelsen/festeanordningen i dokken. -Dersom dette faktisk er rester etter dokken, hadde det selvsagt vært kjekt å få ivaretatt dem som en del av parken, sier Liv Færing fra Byantikvaren. -Spor etter tidligere aktivitet kunne gitt stedet og parken tidsdybde og opplevelsesverdi, så det er synd at så lite av dokken er igjen i dag.

Les også:
– Bedre med boliger enn Norsk Stål! – Storhaug Bydelsavis

– Hvordan bli kjent med hverandre over to gjerder og en grøft? – Storhaug Bydelsavis