Hjelp oss å lage en god bydelsavis

Har du tips til saker vi kan skrive om? Ønsker du selv å bidra med noe?

Storhaug bydelsavis er for innbyggerne i bydelen og vil fremme lokal identitet og tilhørighet. Viktige saker er demokrati, byutvikling, kultur og næring, frivillighet og lokalt engasjement. Avisen er partipolitisk og religiøst uavhengig.


  Kontakt oss

  Redaktør Sigrid Bækholt, tlf. 926 56 544, e-post: [email protected]

  Layout-ansvarlig Sten Solberg, tlf. 970 76 438, e-post: [email protected]

  Annonsesjef Margit Ulven, tlf. 950 24 545, e-post: [email protected]

  Styreleder Vera-Britt Sommer, tlf. 915 33 553, e-post: [email protected]

  Distribusjon: Nylund skolekorps v/Charlotta Vikström, tlf. 984 18 296

  Trykk: Dalane Trykk, opplag 9.500

  Utgiver: Foreningen Storhaug bydelsavis

  Styre og årsmøte

  Vera-Britt Sommer, styreleder

  Andreas Høy Knudsen, styremedlem

  Helge Dagfinn Andersen, styremedlem

  Patricia Mendez, styremedlem

  Avisens øverste organ er Årsmøtet, som hadde siste samling 7. mai 2024 og er åpent for alle innbyggere på Storhaug

  Storhaug bydelsavis på Facebook