St. Svithun ungdomsskole: Fant tysk tunnel i skolegården

Prosjektleder for prosjekt skolegårder i Stavanger kommune, Kine Marie Krogh Olesen, og byggeleder Jarle Magnar Vikingstad fra Bymiljø og utbygging, lover en skolegård som vil holde i generasjoner. Foto Andreas Høy Knudsen.
Del på Facebook
Til tross for uventet hardt fjell og en ukjent tunnel fra krigen, lover kommunen å ha en funksjonell skolegård klar til skolestart i august.

Av Andreas Høy Knudsen

– Da vi skulle sprenge fjellet under skolegården for å komme ned med nye vannledninger, så oppdaget vi en tunnelåpning nede i grøften, forteller Jarle Magnar Vikingstad. Som byggeleder i kommunen og sjef for de nye uteområdene i St. Svithuns skole­gård har Jarle Magnar måttet utsette lanseringsdatoen for skolegården flere ganger – etter små og store overraskelser. Det toppet seg da entreprenøren ringte tid­ligere vår.

– De fant en tunnel som så ut til å være fra krigens dager. Det viste seg at den var bygget av nazistene. Tunnelen fortsetter nedover til kirkegården på Lagård, forteller Vikingstad.

Den ukjente tunnelen satte en stopper for de planlagte sprengearbeidene i skolegården.

– Tunnelen var fullt intakt, og vi ble pålagt å forsegle den. I stedet for sprengning ble det pigging av fjell, noe som tar mer tid.

Fra tunnelåpning. Foto Jarle Magnar Vikingstad

Piknik-muligheter

Da bydelsavisen var på befaring siste uken i mai, var GH Entreprenør i arbeid med pigging av grunnfjellet. Det nye VA-anlegget utgjør en stor del av totalbudsjettet for skolegården.

I tillegg til prosjektleder møtte vi Kine Marie Krogh Olesen som er landskapsarkitekt og leder prosjekt skolegårder i kommunen. Hun har selv vært elev på St. Svithun, i en tid med “bare asfalt med ballspillbaner på”. Nå står skolegården foran en massiv oppgradering med multisportbane og amfi, grøntområder og tredekke, benker og pergola, busker og lysmaster i forskjellige høyder.

– Vi bruker mer penger på St. Svithun enn de to andre skolegårdene som kommunen bygger ut for tiden på Gosen og Skeie. Dette fordi det er bærekraftig å gjøre samtidig når hele skolegården graves opp for å skifte nødvendig infrastruktur i bakken, forteller Olesen.

– Jeg liker spesielt at vi får til gressflater, hvor det til og med blir mulig å ha piknik.

 Elevene begeistret

10.-klassingene Aksel Lund (t.v.) og Sander Bratheland mener kommende ungdomsskoleklasser fortjener langt bedre enn den gamle skolegården de selv har måttet leve med. Foto Andreas Høy Knudsen.

Utenfor gjerdene til anleggsområdet, som dekker hele skolegården foran hovedinngangen til St. Svithun, møter vi 10.-klassingene Aksel Lund og Sander Bratheland. De uttalte seg til avisen i den samme saken i fjor.

– Du sa at skolegården på St. Svithun er som et fengsel, hva mener du i dag?

– Nå begynner dette å få litt farge! sier Sander.

– Vi kommer til å få en veldig mye bedre skolegård på mange måter, sier Aksel. Tiendeklassingene innrømmer at det er trist å slutte på St. Svithun uten å få oppleve oppgraderingen.

– Men vi unner alt godt til klassene som kommer etter oss, sier Sander.

Svarer på ønskene

Både elever, skolens ansatte og foreldre har ventet på den nye skolegården i mange år. Tidvise utfordringer med mange elever som oppholder seg i gangene i friminuttene, og strømmer av elever som går til butikken i storefri, blir forhåpentligvis en saga blott med ny skolegård.

– Vi får mer å gjøre og trenger ikke å være inne eller gå på butikken, sier Sander.

Brukerne av skolegården kan se fram til at kommunen oppfyller flere av ønskene deres for skolegården: Aktivitetssoner for ulike ballspill, sittesoner med benker, grønne områder og ekstra belysning. Jarle Magnar Vikingstad er sikker på at det ikke blir flere overraskelser som kan gi ytterligere forsinkelser.

– Det skal stå klar en funksjonell skolegård til skolestart i august.

– Kan du garantere at skolegården er ferdig slik den er planlagt, til høstferien?

– Ja, det må vi nesten bare garantere, ellers er det noen som må rømme landet her, humrer Vikingstad.