– Skoleveiene må bli tryggere

Maiken Ree (Ap), Mia Bruvik (V) og Stig Fagerland (Sp) ved et av fotgjengerfeltene i Haugesundsgata som de mener bør være under eller over bakkeplan.
Del på Facebook
De lokale politikerne i Storhaug bydelsutvalg er bekymret for barnas sikkerhet på skoleveiene. Spesielt bekymret er de for barna som må passere Haugesundsgata for å komme seg til og fra skolen.

Sigrid Bækholt
[email protected]

På bydelsutvalgets møte i mai sendte Stig Fagerland (Sp) spørsmål til kommunedirektøren om behovet for å sikre en tryggere skolevei, f.eks. gjennom å etablere fotgjengeroverganger under eller over bakkeplan i Haugesundsgata.

Direktørens svar forklarer at Haugesundsgata er en fylkesvei og derfor Rogaland fylkeskommune sitt ansvar. Rogaland fylkeskommune mener det har vært et godt og tett samarbeid med planavdelingen i kommunen i denne saken. Løsningen som foreslås er vurdert, men ansett som ikke gjennomførbar fordi den er plasskrevende, og at det ikke er tilgjengelig areal til fotgjengerovergang over/under bakkeplan.

Gangfeltet i Haugesundsgata og i Breivikveien vil bli opphøyd med forsterket belysning, informerer direktøren om.

–  Jeg synes ikke det er et godt nok svar, sier Maiken Ree (Ap). – Spørsmålet Stig tok opp er en betimelig bekymring hos mange foreldre. Flere hundre unger skal til skolen, opphøyd ja, men jeg er like bekymret, hva skal vi gjøre? Det kan bli fullstendig kaos og veldig utrygt når innbyggerne skal komme seg til jobb samtidig som flere hundre barn skal krysse de samme veiene for å komme seg til skolen.

En gangbro eller undergrunns tunnel hadde vært en mye bedre løsning enn et opphøyd gangfelt. Vi som bor i området, ser daglig hvor mange farlige situasjoner som oppstår i dette området. Jeg håper virkelig at Fylkeskommunen sammen med kommunen kan komme med en bedre løsning før skolen åpner for elevene, sier Maiken.

– Jeg vil ta saken opp i utvalg for utbygging og spørre om det er planlagt ytterligere kommunale trafikksikkerhetstiltak i dette området for å trygge skoleveien, sier Mia Bruvik (V).

– Jeg har tidligere, sammen med Grete Kvalheim (Frp), foreslått gangbro fra Lervigparken til Lervigskvartalet, sier Stig Fagerland. – Dersom tiltak ikke iverksettes, kan flere elever utsettes for farlige situasjoner i trafikken. Overgangene i Haugesundsgata er ikke sikre nok slik som planen foreligger i dag. Svaret fra kommunedirektøren er ikke godt nok, så nå må de ansvarlige politikerne på banen og påse at noe blir gjort.