Det vakreste byggverk

Del på Facebook
Nordkronens anlegg på Møllehaugen var, ifølge entusiastiske kooperatører, det vakreste byggverk i Stavanger, sier Gunnar M. Roalkvam.

Nordkronens anlegg med siloer, mølle, mellager og posepakkeri ytterst på Strømsteinen. Fra venstre ses den ene dokken i Spilderhaugvigå, Spilderhauggata og Dokksmauet. Pedersgatas rette gateløp er omtrent midt i bildet. Mot høyre ses Øvre og Nedre Banegate, Verket, Banavigå, Verven, Badehusgata, Badedammen og Svankevigå. Mellom arbeiderboligene, rett bak siloene, ses rester av «Myllå» på Møllehaugen. – Vi skal bevare sokkelen til Nordkronens siloanlegg, sier Ane S. Dahl. – Når rivejobben er utført vil det bli lagt nytt dekke over dette planet. Hvis foreslått regulering blir en realitet blir dette et felles grønt tak i fremtiden. Det gamle Møllebygget, midt i bildet, skal også bevares. Widerøes flyfotosamling/Stavanger Byarkiv, datert 31.05.1951.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Historien med kornmaling på Møllehaugen er nesten 200 år gammel. På den mest forblåste høyden, ved sjøen mot nordøst, ble vindmøllen bygget i 1836. Fram til begynnelsen av 1950-årene, var møllen et karakteristisk symbol for området som gav haugen sitt naturlige navn, Møllehaugen. (Storhaug Bydelsleksikon 2001)
Gunnar M. Roalkvam skrev en artikkel om Produksjons­laget Samhold i Storhaug Bydels­avis nr 2 – 2018. Der kan vi lese at Samhold i 1926 kjøpte en stor sjøtomt med kai på Møllehaugen. De hadde opplevd boikott av nødvendige varer og ville nå importere korn direkte og male det på egen mølle.

Samvirkeselskapet Nordkronen ble etablert i et samarbeid mellom Samhold og landsforeningen (NKL). I juni 1929, etter bare ett års byggetid, ble det nye mølleanlegget tatt i bruk.

Nordkronen ble en attraktiv arbeidsplass i en by rammet av stor arbeidsløshet. Da det ble lyst ut etter 25 – 30 arbeidere, meldte det seg over 900 søkere.
Allerede fra starten slo kvaliteten på mjølet godt an. Utover høsten 1929 hadde” Kooperatøren” en serie hyllingsartikler om kveitemjølet, ”Gullkronen” og rugmjølet, ”Sølvkronen”. Bakere fra samvirkelag over hele landet var begeistret, og de skrøt uhemmet over produktene fra Nordkronen.

400 tonn i døgnet

Nordkronen Mølle sto for en mølledrift med imponerende kornsiloer og var en av byens største forbrukere av elektrisk energi, fortalte Oddvar Lilleaas i Storhaug bydelsavis nr 3 – 2007. Oddvar var tidligere bedrifts­elektriker på Nordkronen og fortalte bl.a. at møllekapasiteten var ca 400 tonn i døgnet!

– Ideen om puffede ris var amerikansk og ble hentet til Norge av en de ansatte, fortalte Lilleaas. – Puffavdelingen ble plassert under kornsiloen. Han hadde to kanoner med seg fra Amerika. Kanonene ble etter hvert forbedret, automatisert og flyttet til bygningen som tidligere huset Union Canning Co. Hvem husker ikke Puffed Riskorn, Puffed Hvete­korn og Puffed Havrekorn?

Nordkronens silorør rives

– Nordkronens silorør rives nå, men ikke på grunn av utbyggingsplanene for Mølleneset, forklarer arkitekt Ane S. Dahl fra Helen & Hard AS. – Takplater hadde løsnet så sikkerhetsrisikoen ble for høy.

Ifølge pressemelding fra Felleskjøpet 11. oktober var planen at Nordkronen-bygget skulle stå fram til Felleskjøpet Agri hadde besluttet endelig plan for Stavanger havnesilo. Men hensynet til sikkerhet måtte gå foran. Rivningsarbeidet startet i september, og er planlagt ferdig i løpet av desember.

Norgesmøllene kjøpte Nordkronen i 1996 og la ned virksomheten to år etter. Siden da har siloene i Nordkronen-anlegget vært ute av drift. Felleskjøpet engasjerte seg i debatten rundt matberedskap og kjøpte Stavanger havnesilo i 2014. De to store betongsiloene, som tidligere var beredskapslager, er fortsatt i full drift som kommersielt lager for Felleskjøpet.
Utbyggingsplan (2754) for Mølleneset var nylig ute på høring med uttalefrist 17. november.

De nesten hundre år gamle silorørene tas ned bit for bit. Lyset slipper inn i det åpne rommet mellom de gigantiske betongsiloene. Til venstre på bildet ses Møllebygget som skal bevares. Foto Sten Solberg

Produksjonslaget Samhold – Storhaug Bydelsavis

Kooperasjonens vei fra Rochdale til Pedersgata – Storhaug Bydelsavis

Havnesiloene på Mølleneset – Storhaug Bydelsavis

Nå planlegges Svankevigå og Mølleneset – Storhaug Bydelsavis