Løft for Brodd Håndball

Brodd Håndball foran Storhaughallen.
Del på Facebook
Får 2 millioner i tilskudd. –  Tilskuddene gir oss en fantastisk mulighet til å nå ut til flere barn og unge. Vi har nå nær 200 medlemmer. Målet er 300 innen utgangen av 2023 og 500 innen utgangen av 2025, forklarer Christian Lockert-Hansen som er styreleder i Brodd Håndball.
Sigrid Bækholt
[email protected]

Rause tilskuddsordninger og gode søknader har resultert i store summer tilskudd til bl.a. Brodd Fotball, Elefanten sommerleir og Flam Norge, alle med tilhold på Storhaug.

2 millioner i tilskudd

Brodd Håndballklubb vil motta 1,1 million fordelt over de tre neste år fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Tilskuddet skal brukes til å oppnå god helse og livskvalitet, mindre ulikheter og mer inkludering for barn og unge på Storhaug.

I tillegg vil klubben i år motta kroner 950 000 fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Også for den ordningen er målet mangfolds- og inkluderingstiltak.

Fra venstre Hallgeir Gustavsen og Christian Lockert-Hansen fra Brodd Håndball, stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap), Kristine Aukland og Mette Bjørnstad Falnæs fra Brodd Håndball og helt til høyre Stig Fagerland (Sp) fra Storhaug kommunedelsutvalg. Torstein og Stig møtte opp i Storhaughallen 12. mai for å fortelle Brodd Håndball de gode nyhetene.

Tilgjengelig for alle

– Dette betyr et veldig løft for håndballklubben, sier Christian Lockert-Hansen. –  Med disse tilskuddene kan vi heve tilbudet betraktelig og gjøre håndballen tilgjengelig for alle uavhengig av foreldres økonomi, sosial status, kultur og religion. Vi vil bidra til å minske sosial ulikhet i barn og unges deltakelse og skape engasjement og entusiasme rundt arbeidet for mangfold i idretten.

Skriver mange søknader

– Jeg flyttet til Storhaug i 2005 og engasjerte meg i håndballen da min datter gikk i første klasse, sier Hallgeir Gustavsen som nylig ble valgt til nestleder i håndballklubben. – Jeg er frivillig trener, klubbens nerd på sosiale medier og en god søknadsskriver. Jeg vet om mange flere steder vi kan søke tilskudd.

Med disse fantastiske tilskuddene kan vi senke de økonomiske barrierene for barn og unges deltakelse, forklarer Hallgeir. – Håndballsko koster mellom tolv og femtenhundre kroner. Et stort beløp for mange. Jeg er sikker på at for hver krone man putter inn i barneidretten vil samfunnet få igjen mangfoldige ganger senere. Jeg vil gjerne også tilføye at vi er på jakt etter en drakt-sponsor.

Viktig med sosialt fellesskap

– Vi vil være en inkluderende klubb med fysisk aktivitet, et nært sosialt fellesskap med mulighet til å lære nye ferdigheter. Det vil si styrke den enkeltes tilhørighet. Fredag ettermiddag har vi f.eks åpen trening for 9-14 åringer i Storhaughallen. Sist fredag var vi 40 til sammen. Da blir den sosiale biten med bl.a. mat viktig.

 

Søker Om prosjektet Tilskudd 2023 Tilsagn 2024 Tilsagn 2025 
Brodd Fotball #Broddfamily – økt samfunnsdeltakelse gjennom idrett 900 000 900 000 900 000
Erfjordgata 8 as Elefanten sommerleir 2023 582 000 632 000 682 000
Flam Norge Sommerferie / Bursdag feiring for barn i lavinntektsfamilier / kulturfest/ Aktivitetshelger / jul og nyttårsfeiring 338 000 338 000 338 000
Brodd Håndballklubb God helse og livskvalitet, mindre ulikheter og mer inkludering for barn og unge på Storhaug 300 000 350 000 450 000

Tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet