En ensom majestet i vår bydel

Del på Facebook
Harald Hårfagres gate går fra Kjelvene til Nedre Banegate. Den fikk navnet sitt i 1882 etter kongen som samlet en del av Norge til ett rike. De fleste kongelige, kunstnere og gamle kjendiser har fått gater oppkalt etter seg i andre bydeler, særlig i Våland, Eiganes og Madla bydeler. Men av en eller annen mystisk grunn finner vi altså Harald Hårfagre i ensom majestet midt inne i dette gamle arbeider- og industristrøket.

Samholds Margarin- og Brødfabrikk dominerer Pedersgata fra vest mot øst. Harald Hårfagres gate i forgrunnen med Produksjonslaget Samhold til venstre og bedehuset Betesda til høyre.
Bildet er tatt mot Svankevigå og Strømsteinen. Vindmøllen i øverste høyre bildehjørne. Widerøes flyfotosamling/Stavanger Byarkiv med omtrentlig datering 1937 til 1940.

Gunnar Roalkvam

Navnet var egentlig tiltenkt den gata i sentrum som ble hetende Breigata. Den ble først omtalt som ”Østervaagsalmending”. Men etter den store bybrannen i 1860 ble denne gata regulert så brei at det var stemning for å markere dette med å gi den et mer prangende navn. I den forbindelse ble det framsatt forslag om Harald Hårfagres gate. I bystyreforhandlingene heter det: – ”at der ved denne Gade kunde gjøres en Undtagelse fra den Regel ikke at anvende Fyrstenavne paa vore dertil alt for simple Gader.”

Men det dro ut med å få satt opp gateskilt, og på folkemunne ble den nye gata bare omtalt som Breiagadå. Resultatet ble da likevel at navnet ”Breigata” ble valgt. Dermed ble ”Harald Hårfagre” ledig og kunne brukes på Kjelvene noen år senere.

I begrunnelsen for navnevalget står det at: ”Stavanger … er Norges Riges Vugge, saa at vort Fædrelands Statsinstitution kan siges stiftet her paa Stedet af Harald Haarfager. Haarfagers Navns knytter sig altsaa paa en ganske eclatant Maade til vor By. … Man bør heller ikke overse, hva der kan vækkes af Ædelt og Godt ogsaa hos vor Almue, især hos de opvoxende Slægter derved, at man mellem sine daglige Omgivelser har et saa betydningsfuldt Navn for Øie og Øre, og fører det paa Læberne. Et eneste saadant storartet og vækkende Minde kan visselig indeholde i sig Spiren til en priisværdig Mangfoldighed, som Ingen vil kunne forfølge i dens Enkeltheder.”

Stavanger Indremisjons bedehus ”Betesda” i Harald Hårfagres gate 8. Bygningen ble oppført i 1891 etter tegninger av byggmester S. Bærheim som også bygde huset. Fotograf G.T. Espedals arkiv/Stavanger byarkiv. Datert 1.1.1930.

Etter kommunesammenslutningen i 1965, ble deler av Madla regulert til boligtomter. Disse lå attraktivt til og gatene her burde følgelig få fine navn. Dermed ble det lett etter konger og dronninger som kunne pryde gateskiltene.

Trafikkulykke i Harald Hårfagres gate. Fotograf Gard Paulsens arkiv/Stavanger Byarkiv. Datert 23.7.1937.

Det kom da opp forslag fra en representant fra Høyre om å flytte Harald Hårfagre-navnet fra Kjelvene til Madla. Det ble blant annet begrunnet med at det bare bodde to enslige personer og to ektepar i gata på Kjelvene. De to bedriftene som også hadde denne adressen, Stavanger Gummiindustri A/S og S. Mauritzen og Sønner A/S, var så velkjente at det ikke skulle skape problemer med det nye navneforslaget som var Svankeviksgata.

Men flertallet i bystyret «tok te vedet» og ville beholde Harald Hårfagre i østre bydel. Dermed lyser fortsatt dette ettertraktede navnet i det gamle arbeiderstrøket