I skoletiden er veien lava!

1000 barn skal til skolen hver morgen
Del på Facebook
1000 barn i bydelen skal til skolen hver morgen. Tirsdag 5. oktober om morgenen aksjonerte foreldre og elever for Hjertesoner, dvs mindre trafikk rundt Nylund i skoletiden.

Sigrid Bækholt
[email protected]
Foto: Sten Solberg

Aksjonsdagen for Hjertesone ved Nylund skole ble støttet av elevrådet, lærere, skoleledelsen, politiet og Trygg Trafikk. Alle gatene rundt Nylund skole er nå skiltet med Hjertesone.

Elevene står på fortauene med hjemmelaga plakater. Noen deler ut gulrøtter. -Coop Prix gav oss masse frukt og reflekser. De har alltid vært spesielt engasjert i trafikksikkerhet. Når de får varelevering stiller de med en dedikert ansatt i refleksvest som passer på elevene i området rundt butikken. Dette har de gjort i flere år, sier Linda Vigdel fra FAU.

FAU Nylund og elevene organiserte aksjon for å få foreldre (og andre) til minske trafikken nær skolen. Prix Storhaug bidro med masse frukt og reflekser.

Etter hvert blir det mange foreldre og elever i Asbjørn Klosters gate – både ved Prixen og øverst i krysset med Nedstrandsgata. Trafikken øker, både med privatbiler og drosjer som skal slippe av elever. Politiet stopper biler og snakker med bilførere som kjører for fort, stopper på feil sted eller prøver å kjøre der det er merket gjennomkjøring forbudt.

Trafikken øker, både med privatbiler og drosjer som skal slippe av elever.

-Vi ønsker en trygg skolevei hvor det ikke er så mange biler, sier Maren Robberstad (10) fra klasse 6a på Nylund skole. – I skoletiden er veiene rundt skolen lava. Vi tenker at bilene smelter i lavaen og at de hvite fotgjengerfeltene er som steiner som elevene kan hoppe på for å komme seg trygt over veien.

-Vi ønsker en trygg skolevei, sier Maren (10) fra 6a på Nylund skole.

I et samarbeid mellom elevene, foreldrene og Moxey AS er det laget en kjempefin liten film. -16 unger fra fire forskjellige trinn deltar i filmen, sier Linda Vigdel fra FAU. Det er kult å gå og sykle til skolen, sier elevene i filmen. Turen til skolen kan være et lite morgeneventyr. Å ta følge med noen er både sosialt og gøy. Og i skoletiden er veien lava.

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Nylund skole har lenge jobbet med å trygge skoleveien for alle barna på skolen. Nå er de også en Hjertesone-skole, i tråd med at Stavanger kommune har vedtatt at alle skoler skal få egne hjertesoner.

Foreldre som må kjøre elever til skolen kan bruke dropsonen som er på baksiden av skolen.

Hjertesone er et kontinuerlig arbeid som krever at foreldrene involveres. Det er Nylund skole et godt eksempel på, sier Trygg Trafikk i en pressemelding.

Storhaug bydel er i sterk vekst. Skolebarn krysser flere anleggsveier og trafikkerte gater på vei til skolen. FAU Nylund ønsker å bidra til at flere barn velger å gå og sykle til skolen. Da vil samtidig biltrafikken reduseres nær skoleområdet.

Mørkere morgener gir dårligere sikt for bilistene. De minste barna er mindre synlige, samtidig som de mangler fullt utviklede sanser når de ferdes i trafikken.

Målet med Hjertesone er først og fremst tryggere skolevei. Men også at flere elever går eller sykler til skolen, både av helse-, miljø- og trafikksikkerhetsmessige årsaker. Det er et nasjonalt mål at 80% av elevene skal sykle og gå til skolen.