Helge Dagfinn Andersen (68)

Del på Facebook

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Yrke/arbeid: Pensjonert lærer
Sivilstand: Gift, to barn, to barnebarn
Bosted: Storhaug

Hvor lenge har du værtpolitiker?
Jeg er sørlending fra Kristiansand og kom til Stavanger i 1974. Jeg ble medlem i SV på 1980-tallet. I 1988 fikk jeg plass i skolestyret og i Storhaug bydelsutvalg fram til 1996. Jeg var vara og fast medlem i bystyret fra 1996-2008. Jeg har også 12 års erfaring som politiker i driftsstyrene på Kvalaberg, Storhaug, Nylund og nå Buøy skole.

Hva skjedde/hvordan valgte du parti?
Jeg har alltid brydd meg om menneskers liv, deres muligheter, likeverd og et best mulig liv for den enkelte. Jeg har et kristent livssyn, valgte SV, og ble dermed kristensosialist.

Når trives du best som politiker?
Når jeg kan være med å fordele inntektene fra stat og kommune på en best mulig måte til en god eldreomsorg, skole og barnehagedrift. Skaffe barnehageplass til alle som trenger det i sin bydel og gode kulturmuligheter for barn og voksne.

Hva er dine ønsker for Storhaugs fremtid?
Flere møteplasser og gode grøntområder. En god ny skole og park i Lervig. At grøntområdene ved utkanten av parken ikke blir bebygd. Det gjelder også området mot sjøen ved Tou.

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?
Som gammal fotballspiller liker jeg å være på Midjord stadion og heie på Brodd. Det er fint å bruke den fine Storhaughallen. Men best av alt liker jeg å sykle ved sjøen og høre bølgesuset. Som frivillig for Lervig sykehjem er det så fint å kunne ta med beboere ut på sykkeltur en gang iblant.