Tove Kvamme Kvalevåg (46)

Del på Facebook

Parti: Ap
Yrke/arbeid: Familiekoordinator i Stavanger kommune
Sivilstand: Gift, til sammen 5 barn
Bosted: Storhaug

Hvor lenge har du vært politiker?

Jeg har lenge vært engasjert i samfunnsspørsmål og har vært støttemedlem i Ap i mange år. Jeg ble spurt om å stå på listen ved kommunevalget i 2019, og etter valget fikk jeg plass i Storhaug kommunedels­utvalg.

Hva skjedde/hvordan valgte du parti?

Jeg ble mer aktiv i politikken etter en periode der nyhetsbildet var preget av fremmedfrykt og mistillit. Jeg ble engasjert i debatten.

Når trives du best som politiker?

Når jeg kan påvirke endringer til det beste for dem som har størst utfordringer. Min jobb er å hjelpe familier med vedvarende lavinntekt og ofte andre alvorlige utfordringer Jeg bragte videre til mine partifeller utfordringer omkring unge som sliter med sin psykiske helse, og flertallspartiene har nå vedtatt å sette av 24 millioner til å styrke psykisk helse. Sånn liker jeg! Jeg tror på fellesskap og like muligheter.

Hva er dine ønsker for Storhaugs framtid?

At vi får bedre kjennskap til hverandre. Det gir trygghet å kjenne naboene. Flere felles møtesteder på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og religion. Ta flere områder i bruk som felles møtesteder. At vi får utjevnet forskjeller. Jeg er glad flertallspartiene har fått fart på arbeidet med ny skole på Storhaug, for vi trenger ny skole.

Ditt yndlingssted i bydelen? Hvorfor?

Jeg er oppvokst på Vassøy, så Vassøy er i hvert fall et yndlingssted. Havet og naturen er viktig for meg, så Kyviksmarka og Godalen er to andre av mine favorittsteder.