– Vi vil ikke ha flere blokker

Del på Facebook
– Vi trenger ikke mer av det samme som det er mye av fra før, dvs blokker. Her er det helt åpenbart mer behov for grøntområder og blågrønne områder knyttet til sjø! 10 beboere fra Vindmøllebakken bofellesskap har deltatt i to runder med digital medvirkning omkring OBOS/Nordrs planer for ny blokkbebyggelse i Svankevigå.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– Vi oppfordrer spesielt våre naboer på Ramslandsberget, Verven, Møllehaugen og Spilderhaug til å si sin mening innen 10. mai, sier Lene Hodge. Fra venstre Lene Hodge, Leo Ribeiro, Mona Vervik, Trude Noer Mølster og Sjur Carlsen. Helt til høyre er Mads Hauge i svevet. Han tar et protestbad for å beholde det beste i Svankevigå. Leo Ribeiro har laga et flott bilde av Dokken som speiler seg i sjøen. I det sorte bygget til høyre holder Rimi/Imir SceneKunst til.

– Utbyggerne fikk massiv kritikk for det første forslaget om fem punktblokker på 6-8 etasjer, forklarer Lene Hodge. -På de nye illustrasjonene for selve Svankevigå ser det ut som den delvis fylles med betong og at bredden på viken halveres. Hjemmeoppgaven legger mest opp til å få innspill om hvordan gateplan og uteområder skal se ut – men denne utbyggingsplanen handler først og fremst om store volumer og omfattende endring av hvordan Svankevigå oppleves i dag.

 

– Mange bader og mange tar badstu i Svankevigå, sier Mads Hauge. -Vi har et badernes paradis som vi gjerne vil beholde. Her er det gitar og sang rundt bålet og veksling mellom badstu og bading. Jeg tar gjerne et protestbad for å beholde dette. Selvfølgelig kan det bli bedre! Det kan renskes opp i Svankevigå og det kan bli grønnere. Men mer fortetting er vi ikke tjent med!

Denne illustrasjonen er en av flere som beboerne i Vindmøllebakken bofellesskap leverte i en digital medvirkning. – Det er størst behov for rimelige rekkehus og boformer tilpasset familier. Vi vil gjerne beholde kunstnerne, snekkerforeningen, sykkelreparatøren og båtverkstedet og vil derfor også beholde lokalene de holder til i, som Dokken og IMIR-bygget. Nybygg betyr dyrere leie og da kan fort all aktivitet som er bygget opp over tid forsvinne, sier Lene Hodge. Beboerne vil beholde formen på Svankevigå og forbeholde indre del for bading. De foreslår tre- og natursteinsbrygge som inviterer til opphold, bading og aktivitet langs sjøkanten.

Det landsomfattende arkitekturopprøret har også nådd Svankevigå. -Vi foreslår arkitektur tilpasset småhusene i området. I utbyggingsforslaget som vi har fått presentert vil arkitekturen og byggene som skaper stedets identitet fjernes, og den nye arkitekturen som foreslås ivaretar ikke nærmiljøet, slår Lene Hodge fast.

– I Vindmøllebakken bor det åtte barn fra 0 til 11 år. Vi ønsker oss et trivelig, grønt og mangfoldig nærmiljø, ikke flere boligmaskiner og mer betong, sier Mona Vervik.

– Det mangfoldige nabolaget har grodd fram av seg selv, litt på tross av planleggerne, sier Leo Ribeiro.

– Jeg flyttet hit fra Våland. Mine tre voksne barn kommer ofte på besøk og elsker området slik det er nå, konstaterer Trude Noer Mølster.

– Dette området falt vi for med en gang. Vi kom fra Oslo og skulle egentlig bosette oss på en av byøyene. Vi er glade for at det ble Svankevigå, sier Mads Hauge.

– En eventuell utbygging bør tilføre området viktige kvaliteter, sier Endre Elvestad. -Vi må alle, utbyggerne også, spørre oss selv hva området bør beholde og hva det bør tilføres som vil høyne områdets lave scorer på levekårsundersøkelser. Ny undersøkelse kommer til høsten.

Ved badstuene i Svankevigå er det satt opp en postkasse. I postkassa ligger det konvolutter med oppgaver. Alle interesserte inviteres til å lage sitt fremtidsbilde for Svankevigå. Frist for levering er 10. mai. Og mer informasjon finnes på www.medvirksvankevigaa.com.

Storhaug bydelsavis hadde flere artikler om byggeprosjekter i Svankevigå på side 1, 2, 3, 8 og 9 i avis nr 2/2021 https://storhaugbydelsavis.no/2021/02/08/storhaug-bydelsavis-nr-1-2021/