Mer lys i mørket – en egen lysplan

Pedersgata visualisert med eksisterende nye Københavner armatur på nordsiden av gata og vegghengte historiske lykter på sydsiden av gata. Zenisk AS
Del på Facebook
Dette bildet er fra nå-situasjon. Zenisk AS
Kan lys gi mer trygghet, bedre opplevelser og skape identitet? Kan lys brukes til å skape en mer attraktiv sentrumskjerne i de mørke timene? Dette er noen av spørsmålene den  nye lysplanen skal gi svar på.

Sigrid Bækholt [email protected]

Claus Sigurd Petersen, prosjektleder og Urban designer fra Park og vei, har stått i spissen for å lage den nye lysplanen i samarbeid med belysningsdesignerne i Zenisk AS. Målet er først og fremst å skape en attraktiv sentrumskjerne i de mørke timene.

Hele planen er veldig interessant og bør leses av alle som er interessert i vakker belysning. Blir planen gjennomført vil det i byens østre områder bl.a. påvirke Klubbgata, Pedersgata, Nytorget, Bergelandsgata, hermetikkbyen, sjøfronten og Lagård/Paradis.
Petersen opplyser om at de gjerne vil høre din mening om lysplanen innen 6. desember 2020. Etter gjennomgang av alle innspillene vil det bli utarbeidet en ny versjon som igjen fremmes til politisk behandling.

NB! Dersom du vil melde fra om feil på lys eller dårlig belysning i byen bør du heller bruke http://www.varsleomfeil.no