– Vi fikk se og høre verden gjennom unges øyne og ører

v
Ungdommene ble bl.a. kurset i intervjuteknikk. Foto: Lene Klovning
Del på Facebook
– Vi ansatte i sommer 13 storhaugungdommer mellom 16 og 19 år som kunne flere språk. For mange var dette deres første jobb. Og de gjorde en viktig jobb for oss! De hjalp oss med å nå ut til andre ungdommer på Storhaug, sier Lene Klovning, rådgiver i Smartbyavdelingen.

– Vår antagelse om at unge snakker best med unge viste seg å stemme, sier Kjersti Egenberg, rådgiver for Områdesatsing.

– De jobbet 50 timer hver med fast timebetaling. Det fikk vi mye igjen for! De ble bl.a. kurset i intervjuteknikk og utforming av spørsmål. Sammen lagte vi intervjuguide med 7 spørsmål. Først øvde de med å intervjue hverandre. Etterpå intervjuet hver av dem fem andre venner og bekjente, både ungdommer med flerkulturell bakgrunn og etnisk norske. Resultatet er at vi har fått se og høre verden gjennom unges øyne og ører, forklarer Kjersti.

– Dette fungerer, sier Lene.- Det er ikke alle 16 åringer som kan kvalitativ metode. Vi kaller dette innsiktarbeid, ikke forskning, sier Kjersti. – Vi kaller dem UngLab-gjengen. Ungdommene er en enorm ressurs for Storhaug! Vi har fått være flue på veggen når unge snakker sammen. Vi videreformidler til kollegaer hva vi har erfart. Flere vil låne ungdommene til andre oppdrag, sier Lene.