Hva skjer med havnesiloene?

Del på Facebook
– Vi håper på god respons og at folk vil komme og se selv hvor flott, men komplekst området med havnesiloene på Mølleneset er, sier Ane S Dahl fra Helen & Hard arkitekter. I slutten av november blir det formelt varslet oppstart av reguleringsarbeidet.

–  Formålet med ny reguleringsplan vil være å få til et område med boliger og uteområder, men også arealer for næring, tjenesteyting og andre funksjoner som vil bidra positivt i området, og som naturlig hører til i ytre deler av sentrum. At områder langs sjøen vil kunne åpnes opp for allmenn bruk, vil være en veldig positiv effekt av prosjektet, forklarer Dahl.

Hvem ønsker dere å få respons fra?

–  Det kom inn mange gode innspill i forbindelse med den digitale kartleggingen «Medvirk» som før sommeren ble utført av Leva Urban Design. Disse innspillene vurderes, og det jobbes videre med flere av ideene. Det samme gjelder ideer og tanker som er spilt inn i andre sammenhenger. Vi skal orientere på neste møte i Storhaug kommunedelsutvalg. Vi er i dialog med Urban Sjøfront om blant annet produksjonsbedrifter, Storhaug Områdesatsning om ungdomsmedvirkning og funksjonshemmedes organisasjoner om inkluderende utforming av området. Og vi planlegger temamøter med Storhaug Historielag.

Treff prosjektgruppen ved siloene

– Prosjektgruppen fra Helen & Hard vil være til stede på tomten fra kl 17-18 torsdag 12. november, torsdag 19. november og torsdag 26. november. Da vil vi informere både om reguleringsprosess og pågående arbeid. Vi vil samle betraktninger og bemerkninger fra dem som møter opp. Dette er ikke et ferdig prosjekt og vi inviterer til åpen dialog om muligheter, tanker og behov i området.

Naboer, nærmiljø og andre interesserte vil også få anledning til å komme med innspill og betraktninger underveis i prosessen. I slutten av november blir det formelt varslet oppstart av reguleringsarbeidet, og da vil det i et gitt tidsrom være anledning for å komme med skriftlige merknader og innspill til denne mailadressen: [email protected]. Alle innspill må merkes «Mølleneset”, sier Dahl.

Illustrasjon: Helen & Hard

Prosjektgruppen vil i tillegg gi følgende informasjon til avisas lesere:

På Mølleneset ligger Felleskjøpet Agris anlegg Stavanger Havnesilo. Dette er delvis i drift, blant annet som lager for korn og melasse, men anlegget er ikke beredskapslager i dag. Felleskjøpet Agri vurderer å avvikle virksomheten ved anlegget, og har besluttet å sette i gang en reguleringsprosess.

Målet er at området kan bli utviklet som en del av Stavangers sentrumsområde med boliger og andre funksjoner. Området kan bli en viktig ny vital del av Stavanger Øst! Vi som deltar i prosjektgruppen fra Helen & Hard og Prosjektil er lokale fagfolk som kjenner området godt. Helen & Hard hadde kontorer på nabotomta i Vindmøllebakken i mange år.

Dersom Havnesilo-området blir omregulert vil Felleskjøpet Agri, før en eventuell beslutning om salg eller utbygging, bygge opp stor nok kapasitet ved øvrige anlegg. Kornet produseres i hovedsak på Østlandet og i Trøndelag, og det er mer aktuelt å lokalisere lagring nærmere produsentene. For tiden jobber prosjektgruppen med å se på hvilke ulike muligheter det ligger både i gjenbruk av bygg og i nybygg, teste ulike programmer/ funksjoner på tomta og det pågår et omfattende analysearbeid.

Det blir gjort omfattende analyser og vurderinger av eksisterende kvaliteter og utfordringer som sol, vind, trafikk, naturkvaliteter, kulturminner osv.

NB: Som følge av Covid 19 står vi spredt utendørs ved siloene den 12., 19. og 26. november og alle må passe på å holde avstand hvis det er flere som kommer samtidig. Vi vil oppfordre alle som har innspill til å sende inn merknader når oppstart varsles formelt i slutten av november.

Litt historie

På den mest forblåste høyden, ved sjøen mot nordøst, ble vindmøllen bygget i 1836. I mer enn hundre år, fram til begynnelsen av 1950-årene, var møllen et karakteristisk symbol for området. Den gav også haugen sitt naturlige navn, Møllehaugen.

Fra 1911 utviklet Produksjonslaget Samhold en mangfoldig produksjon med smørfabrikk, bakeri, kaffebrenneri og såpefabrikk i kvartalet Pedersgata, Harald Hårfagres gate og Nedre Banegate.

I mellomkrigstiden ble Samvirkeselskapet Nordkronen etablert, og i 1929 kom en omfattende mølledrift med imponerende kornsiloer i gang inne ved Møllehaugen. Fortsatt fraktes det korn til Møllehaugen.
(Storhaug Bydelsleksikon 2001