To arbeiderboliger bevares

Del på Facebook
Verneinteressene vant fram. Et stort flertall i bystyret vedtok at Spilderhauggata 1 og 3 skal bevares og tilbakeføres til opprinnelig stiluttrykk. Materialer og bygningsdeler fra fabrikkbygningene skal om/gjenbrukes.

Arild Birkeland er glad for at bystyret nylig vedtok å bevare arbeiderboligene i Spilderhauggata 1 og 3. – Jeg vokste opp i Spilderhauggata 3 med Gummien nesten som en borg rundt oss. Vår nærmeste lekeplass var i dette gårdsrommet, minnes Arild som har skrevet mange historier om sin oppvekst blant fabrikkene i Østre bydel.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Bystyret behandlet mandag 20. november detaljreguleringsplan for Harald Hårfagres gate 15. I planen var det foreslått å rive nesten et helt kvartal med verdifull industrihistorie inklusiv to trehus fra slutten av attenhundretallet for bla. å bygge et leilighetshotell, ikke med «ordinær» hotelldrift, men med automatisert inn- og utsjekk.

Saken har vært behandlet både i bydelsutvalg, utvalg for by- og samfunnsutvikling og bystyret flere ganger gjennom flere år med vekslende flertall for og mot rivning.

– Jeg håper jo og antar at sammensetningen av dagens bystyre kanskje i større grad reflekterer engasjementet vi har i denne byen for å ta vare på trehusbyen og kulturmiljøet vårt, sa Sara Mauland (Rødt). Hun forklarte hvordan høringsrunden gjorde flere oppmerksomme på at sentrumsplanen peker på hele industrikomplekset som verneverdig og som et eksempel på en del av industrihistorien i østre bydel som bør tas vare på.

– Hadde denne planen kommet på ny nå så ville den blitt behandlet på en helt annen måte fordi vi nå har vedtatt en kommuneplan som sier at vi alltid skal starte med å vurdere gjenbruk eller ombruk av eksisterende bygninger først, sa Sara.

Ann Sesilie Tekfeldt (Ap) holdt sitt første innlegg i det nye bystyret. Dette kvartalet huset byens første blikktrykkeri fra 1896 og ble senere overtatt av Stavanger Gummiindustri, fortalte hun. Her er det masse industrihistorie og to arbeiderboliger i sveitserstil fra slutten av attenhundretallet. Det er jo nettopp nærheten mellom bolig og industri som gir dette området et karakteristisk og blandet bygningsmønster som vi ønsker å bevare, sa Ann Sesilie.

Slik så det ut før Bybrua ble bygd og før Haugesundsgata ble gravd ned i terrenget med kulvert over. De hvite byggene foran til venstre er Stavanger-Fjord Packing. De røde bygningene i midten er Stavanger Gummiindustri også kalt Gummien. Her lå tidligere byens første blikktrykkeri oppført i 1896. Arbeiderboligene i Spilderhauggata 1, 3 og 5 ses i gårdsrommet til Gummien. Mellom Stavanger Støberi & Dok og Gummien ligger Mauritzen såpefabrikk. Widerøes flyfotosamling, Stavanger Byarkiv. Datert 19.6.1970.

Et forslag fra H, FrP, KrF, Sp og Pp om å vedta planen slik den forelå fikk 30 stemmer og ble ikke vedtatt. Et forslag fra MDG om å avvise hele planen fikk tre stemmer.

Kjartan Alexander Lunde (V) foreslo på vegne av Ap, SV, V og MDG at planen tilbakesendes og at Spilderhauggata 1 og 3 tilbakeføres til opprinnelig stiluttrykk fra byggeår. Prosjektet må i enda større grad være tilpasset trehusrekke i Spilderhauggata, og tårnbygget tredd tydeligere fram. Det må sikres i bestemmelsene at materialer og bygningsdeler fra fabrikkbygningene i størst mulig grad skal om/gjenbrukes.

Dette forslaget ble til slutt vedtatt med et stort flertall på 59 stemmer fra alle i Ap, H, Rødt, KrF, SV, V, INP og MDG. Det vil si alle partiene utenom Frp, Sp og Pp.

Barndom blant fabrikkene – Storhaug Bydelsavis

Plan for hotell kommer på høring – Anbefaler å rive nesten hele kvartalet – Storhaug Bydelsavis