Plan for hotell kommer på høring – Anbefaler å rive nesten hele kvartalet

De to klassiske arbeiderboligene, Spilderhauggata 1 og 3 fra 1896 og 1898, bør bevares som en del av et løft for området, mente Dag Mossige. Bildet er tatt fra Bybrua av Sten Solberg.
Del på Facebook
Spenningen var stor. Hva ville vedtaket bli? Kommunestyret var delt på midten da hotellsaken på Kjelvene ble behandlet 31. januar. Det var uenighet innad både i Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.
Sigrid Bækholt
[email protected]

32 representanter (fra Ap, H, MDG, SV, Rødt, V og KrF) ville verne Spilderhauggata 1 og 3. Flertallet med 35 representanter (fra Ap, H, FP, FrP, KrF, Sp, Pp og uavhengig representant) ville det annerledes.

V, MDG og Rødt ville helst ha en ny plan tilpasset trehusbebyggelsen med fasader tilbakeført til opprinnelig stiluttrykk. FrP og PP ville helst legge saken ut på høring uten justering av høyder.

Flertallsvedtaket ble at detaljreguleringsplan for Harald Hårfagres gate 15 sendes på høring i to alternativer: Innsendt forslag og innsendt forslag, men justert i høyde.

– For mye er allerede rasert

Dag Mossige (Ap) mente i kommunestyrets debatt at for mye av Storhaugs historie allerede er rasert og at de to klassiske arbeiderboligene fra 1896 og 1898 burde bevares som en del av et løft for området.

Sara Mauland (Rødt) ville også verne trehusene og argumenterte med at helheten er viktigst, å ta vare på den unike historien i området med blandingen av industri og bolighus i tre. Egentlig burde også fabrikkbygningene hatt bevaring som utgangspunkt, mente Sara.

Øyvind Jacobsen (Ap) mente det var viktigere at noe skjer i området enn at de to trehusene bevares.

Fra Illustrasjonsheftet «Kulørkvartalet» som er vedlegg til kommunestyresaken. Fasader mot Spilderhauggata. Eksisterende tårnbygg i rødt er det eneste som foreslås bevart i kvartalet. Til høyre for tårnhuset foreslås en ny gjennomgang. Til høyre for brunt bygg vises foreslått nedkjørsel til P-kjeller. Trehusene som foreslås revet er stiplet med hvite streker helt til høyre. Vedlagt saken er også solstudier som viser mer skygge for bolighusene på nordsiden av Spilderhauggata.

Vil rive nesten hele kvartalet

Bortsett fra det verneverdige tårnbygget foreslår utbygger å rive all eksisterende bebyggelse i kvartalet mellom Harald Hårfagres gate, Ryfylkegata, Arbeidergata og Spilderhauggata. Rundt kvartalet ligger Nevland bilverksted i vest, bolighus i Spilderhauggata i nord, boligblokken Tielvene i øst og skateparken Kjelvene i sør.

Formålet er hotell, med restaurant- og kafédrift i første etasje. SVG1 AS er forslagsstiller, Holon Arkitektur AS er arkitekter og Prosjektil Areal AS er plankonsulent.

Flertall ville bevare trehusene

Da utvalg for by- og samfunnsutvikling behandlet planen 15. oktober 2020, hadde H/V og Ap/MDG/Rødt hver sine forslag om å beholde de to trehusene. Begge forslagene fikk 4 stemmer hver, men det ble ikke samarbeidet om å få et flertall sammen.

– Gjenbruk bør utredes grundig

– Det er ikke bare to trehus som må vike men et helt kvartal med frodig historisk fabrikkanlegg som huset Gummien As, en del av byens hermetikkindustri. Grunnen til at man skulle ville bo på hotell i østre bydel er vel nettopp det rike bymiljøet som gamle trehus og fabrikkenes historie gir. Dette kvartalet kan bidra til en berikelse av denne unike identiteten. Slik planen er nå med riving av alle historiske bygninger bidrar den til det motsatte. Mulig bevaring, transformasjon og gjenbruk bør utredes grundig i hele kvartalet før denne planen godkjennes, mener arkitekt Siv Helene Stangeland fra Helen & Hard.

Kjelvene på sekstitallet, Widerøes flyfotosamling, Stavanger Byarkiv. Slik så det ut før Bybrua ble bygd og før Haugeseundsgata ble gravd ned i terrenget med kulvert over. Øverst til venstre Svankevigå. Øverst til høyre Spilderhaugvigå. De røde bygningene foran tilhørte Stavanger Gummiindustri som blant annet produserte gummiplater, gummiringer til hermetikken og skvettlapper til biler. Det var flere bolighus i Spilderhauggata som hadde lave fabrikkbyginger på sin høyre side. Øverst til høyre ligger Mauritzen såpefabrikk som bl.a. produserte stearinlys. Denne brant ned i 1976.