Navnet blir Varmen brannstasjon

Byggearbeidene pågår for fullt på Varmen brannstasjon.
Del på Facebook
Det vedtok utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) med 8 mot 3 stemmer på sitt møte torsdag 18. august.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Byggearbeidene pågår for fullt på Varmen brannstasjon.
Byggearbeidene pågår for fullt på Varmen brannstasjon.

John Peter Hernes (H) foreslo, i tråd med vedtaket fra Storhaug kommunedelsutvalg, at
brannstasjonen gis navnet Varmen for å ta vare på industrihistorien. Han tilføyde humoristisk
at bieffekten for et så oppsiktsvekkende navn kan bli et oppslag i Nytt på nytt.

Hege Benedikte Blom Stene (V) ville ta vare på det viktige navnet fra kulturhistorien og
forklarte at området Varmen i sin tid strakk seg fra Badedammen og helt bort til Lervig.

Lenger inne i Varmen

Anders Fjelland Bentsen (Ap) mente dette var en god anledning til å bruke Varmen-navnet.
Han var i sin tid sterk motstander av å plassere brannstasjonen akkurat her og mente den
skulle vært plassert lenger inne i Varmen, ved Svankevigå.

Dårlig og fjernt navn

Mats Danielsen (Frp) mente Varmen var et dårlig, faktisk helt fjernt, navn på en brannstasjon
og at navnet nok ville bli latterliggjort på samme måte som stedet Hell i Nord-Trøndelag.

Cille Ihle (H) lurte på om Danielsen syntes det betydde noe hva Storhaug kommunedelsutvalg
mente i denne saken.

Direkte valg er bedre

Danielsen mente at problemet med kommunedelsutvalgene er at de er sammensatt av folk
som partigruppene i kommunestyret har valgt. De er ikke nødvendigvis representative for det
kommunedelens innbyggere mener. Med direkte valg til kommunedelsutvalgene ville
Danielsen vektlagt deres uttalelser mye tyngre.

Slik skal det se ut når Varmen brannstasjon er ferdig.
Slik skal det se ut når Varmen brannstasjon er ferdig.

Varmen var ikke her

Leder for UBS, Frode Myrhol fra Folkets parti (Fp), sa at få brannstasjoner har vært mer
omtalt i lokale media enn denne. Den ligger i Lervig og kommer i framtiden til å bli omtalt
som Lervig brannstasjon av absolutt alle som kommer til å snakke om den bortsett fra
vedkommende som eventuelt fant ut at dette var et godt forslag i Storhaug bydelsutvalg. En
brannstasjon skal helst slukke varme og ikke være utgangspunkt for det. Varmen var ikke her
en gang, sa Myrhol. Det var en helt annen plass på Storhaug.

Cille Ihle (H) lurte på om representanten fra Folkets parti syntes det var noen vits i at
kommunedelsutvalgene i det hele tatt får uttale seg om disse sakene.

Har ikke noe de skulle ha sagt

Til det repliserte Myrhol at kommunedelsutvalgene egentlig ikke har noe de skulle ha sagt. De
er ofte fylt opp av folk som ikke engang er representanter i kommunestyret. Det er nesten et
lite demokratisk problem hvis et overordnet utvalg skal følge det som det underordnede
utvalget bestemmer kun for at de har bestemt det. Det som bør vektlegges er hva denne
brannstasjonen er blitt omtalt som i årevis.

Et demokratisk problem

Blom Stene mente det var underlig at Myrhol så på kommunedelsutvalgene som et
demokratisk problem og ville underkjenne det de har løftet fram.

Det store flertallet (H, Ap, Rødt, SV og V) vedtok at den nye brannstasjonen i Lervig får
navnet Varmen brannstasjon. FP og FrP ønsket at navnet skulle være Lervig brannstasjon.

Ved bruk av lenken under kan hele møtet høres på nytt. Møtet starter med orienteringer om
Mølleneset og Borgenkvartalet, begge på Storhaug. Debatten om navn på brannstasjon starter
to timer og seks minutter inn i møtet.

https://stavanger.kommunetv.no/archive/879
https://storhaugbydelsavis.no/…/vil-den-skal-hete…/
https://storhaugbydelsavis.no/…/varmen-skole-og…/
https://storhaugbydelsavis.no/…/10/05/bydelens-mange-navn/
https://storhaugbydelsavis.no/2022/06/21/kalkbraenderiet-holdt-til-i-soylandsviken-i-lervig/