Endelig oppgradering av Sven Oftedals plass

Katrine Lilleland (U) fikk ros for sine initiativ til å oppgradere parken ved Sven Oftedals plass. -Det må legges til rette for ulik bruk av parkområdet for alle aldersgrupper, særskilt ungdom, mener Katrine.
Del på Facebook
Katrine Lilleland (U) fikk ros for sine initiativ til å oppgradere parken ved Sven Oftedals plass på møtet i Storhaug kommunedelsutvalg.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Formannskapets flertall vedtok 9. mars forslaget fra Dag Mossige (Ap) om at tidligere Hetland gamle prestegård rehabiliteres med arkitektonisk tilbakeføring med Verket som fremtidig bruker.

I vedtaket forklares det også at parken med jevne mellomrom, ikke minst gjennom pandemien, har blitt benyttet av Storhaug og St. Svithun skoler, sentrumsskoler med begrensede arealer for sine elever.

Kommunedirektøren skal kontakte skoleledelsen for å avklare og ivareta behovene til skolene for fortsatt benyttelse av parken i den videre planprosess.

En generell oppgradering av parken står for tur, inkludert tiltak som kan fremme folkehelse og fysisk utfoldelse, som klatring og balanse og kreativ fysisk lek.

Storhaug kommunedelsutvalg hadde møte 28. mars og en av sakene var detaljregulering for Sven Oftedals plass. Lokalpolitikerne var positive til bygging av nye omsorgsboliger og Knut O. H. Bergesen (H) sørget for vedtak om at de bygges i henhold til kommunens arkitekturstrategi og at så stor del som mulig av parkområdet opparbeides for offentlig bruk.

Særskilt for ungdom

Parken kan bli et viktig samlingspunkt for nærmiljøet, argumenterte Katrine Lilleland. Den kan både gjøres tryggere og mer tilgjengelig for beboerne.

I det enstemmige vedtaket oppfordres det til å

  • arrangere åpent møte i ­kommunedelen for å nå ut ­bredere i medvirknings­prosessen
  • invitere beboere, Verket, døve, andre brukere, de nær­liggende skolene, fritidsklubb og idrettslag i en medvirkningsprosess for parken
  • legge til rette for ulike ­aktiviteter og ulik bruk av park­området for alle aldersgrupper, særskilt ungdom.

Vi vil involvere barn og unge

– Første case med Unglab skal være å kartlegge hva slags tilbud ungdom og unge voksne på Storhaug ønsker, sier Camilla Aas, rådgiver fra Områdesatsingen på Storhaug

Vil Områdesatsingen ha en rolle i dette arbeidet framover?
– Vi har sendt inn høringsinnspill til planen for Sven Oftedals plass, og vektlagt viktigheten av parken og grønne møteplasser. Vi har spilt inn at naboer og ikke minst barn og unge bør involveres i en eller flere medvirkningsrunder, og at Områdesatsingen gjerne blir med på et slikt arbeid, sier Camilla Aas, fra Områdesatsingen på Storhaug..

Storhaug kommunedelsutvalg har bedt om at områdesatsingen også skal styrke både organisert og uorganiserte idrettsaktiviteter gjennom anleggsbygging og støtte til tiltak som fremmer fysiske aktiviteter i kommunedelen. I tillegg bør det vurderes tiltak inn mot skolene for å tilrettelegge for og stimulere til mer fysisk aktivitet.

Hvordan vil dette følges opp?
– Vi tar med oss innspillene i det videre arbeidet, og ser om og hvordan vi kan bidra, forklarer Camilla Aas. -Generelt samarbeider Områdesatsingen tett med Bymiljø og utbygging om fysiske oppgraderinger på Storhaug.

De siste årene har blant annet Kjelvene blitt oppgradert, det har kommet tennisbaner i Ramsvik, og treningspark i Badedammen. I forbindelse med åpningen av den nye treningsparken i Badedammen hadde vi gratis ukentlig organisert nabolagstrening gjennom hele sommeren i fjor, og dette tar vi en ny runde på i år.

Fremover har vi blant annet planer knyttet til utemøbler og oppgradering av parken under bybroen, og ungdom og unge voksne sine behov er i fokus i arbeidet med slike oppgraderinger.

I tillegg jobber vi med å få til en ny runde med Unglab, hvor første case skal være å kartlegge hva slags tilbud ungdom og unge voksne på Storhaug ønsker.

Store planer ved Sven Oftedals plass – Storhaug Bydelsavis