Fjerne gateparkering?

Kartet fra Byutvikling viser det berørte området.
Del på Facebook
Gateparkering foreslås fjernet i ABC-gata, Vinkelgata, Nytorget, Langgata, Nedre Dalgate, Brødregata, Bergelandsgata, Hetlandsgata, Kongsteinsgata, Vaisenhusgata, Kirkebakken og Breibakken og erstattes i et nytt parkeringsanlegget på Nytorget. Forslaget utløste usikkerhet og engasjement blant beboere i området.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Første desember sendte Byutvikling ut høringsbrev om store endringer i parkering for områdene rundt Nytorget. Bokstaven P på kartet markerer den tidligere politistasjonen som tomteeierne vil rive og erstatte med nytt bygg for bl.a. medieby, ungdomshus og parkeringsanlegg for 300 biler. Dersom planen vedtas vil parkeringsplassene som er markert med røde sirkler og blå streker bli fjernet og erstattet i nytt parkeringsanlegg.

Vedlagt det tre sider lange høringsbrevet fra Byutvikling følger et like langt brev fra Stavanger Parkering om hvordan anlegget skal fungere.

Høringsbrevene er sendt med digipost til alle huseiere innenfor kartets område, forklarer saksbehandler Kristin von der Lippe fra avdeling for Byutvikling i Stavanger kommune.

Er det allerede vedtatt å rive det tidligere politikammeret?
– Kommunedelplanen for sentrum åpner for at politikammeret kan rives, men detaljreguleringen for dette feltet må vedtas først, sier von der Lippe.

Prioriter boligparkering på Bergeland

Korttidsparkeringsplassene bør omgjøres til boligsoneparkeringsplasser, sier Kristin Humerfelt som bor i Kirkebakken. -Ved å merke boligsoneparkeringen tydelig vil vi bli kvitt letekjøringen i området.

– Å forlenge enveiskjøringen i Vaisenhusgata til også å gjelde fra Breibakken til Brødregata, er en løsning som vil gi bedre trafikksikkerheten for oss, konstaterer Kristin.

–  Det er ikke vi som bor her som bidrar til mye trafikk. Selv bruker jeg bilen minimalt, sier Kristin. -Jeg går til byen og bærer varene hjem. Bilen står mest i ro men er grei å ha til hyttetur, reiser etc. Vi har det meste vi trenger rett i nærheten. Den største trafikken i området er letekjøring, det vil si bilførere som leter etter korttidsparkeringsplasser.

Kristin Humerfelt fra Kirkebakken har sammen med Marianne Onarheim og Stein Tonning fra Vaisenhusgata skrevet et detaljert høringssvar til forslaget om fjerning av gateparkering.

– Å fjerne beboerparkering vil etter vårt syn medføre økt trafikk. Da må vi kjøre til og fra boligene for å levere og hente varer og personer og i tillegg kjøre til og fra det planlagte nye parkeringshuset, sier Kristin. -Det vil blant annet bidra til at færre ønsker å bosette seg her, da det blir for tungvint, eksempelvis for barnefamilier, eldre og bevegelseshemmede. Å tilrettelegge for at det er funksjonelt for folk å bo i sentrum, må ses i sammenheng med Stavanger kommunes visjon om en levende by/sentrum.

I plandokumentet står det at næringsdrivende kan gis boligsoneparkering. Den næringen som preger vårt område er Thai-massasjer, frisører, ett advokatkontor og Tinghuset. Kundene til disse næringene mener vi bør kunne parkere på korttidsparkering i anlegget. Det er jo korttidsparkeringen i gatene som skaper trafikk.

Det kan for oss virke litt tilfeldig om man får informasjon om høringsfrister for de ulike planene som berører oss, hvis en ikke selv går inn på kommunenes sider og holder seg orientert. Derfor er vi svært glad for at det denne gangen ble sendt oss informasjon om planene pr mail, og som vi nå har besvart med en uttalelse til kommunen, forteller Kristin.

Brevet fra Humerfelt, Onarheim og Tonning inneholder mange spørsmål som det ønskes svar på. Les hele uttalelsen her
https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/File/Details/4215578.PDF?fileName=Merknader%20til%20fjerning%20av%20gateparkering%20-%20Stavanger%20kommune%20sak%2021-10742-87.pdf&fileSize=1596634

Øvre Nytorget beboerforening

Øvre Nytorget beboerforening omfatter Øvre og Midtre Dalgate i området mellom Kongsteinsgata og Langgata. Beboerforeningen ble stiftet for cirka fire år siden og forbereder felles uttalelse om foreslåtte endringer i gateparkering.

Dugnad i Øvre Dalgate første søndag i desember.

Søndag 4. desember var det dugnad i Øvre og Midtre Dalgate. De fleste trehusene fra attenhundre-tallet er godt bevart. Beboere kostet fortau og gater, fjernet ugress langs fortauskantene og hang opp lys.

Mens de kostet ble det pratet, bl.a. om brevet fra Byutvikling som foreslår store endringer i gateparkeringen som følge av det foreslåtte parkeringsanlegget på Nytorget. Spørsmålene om hva det vil bety er mange. De fleste har mottatt høringsbrevet som digipost. De som ikke har fått brevet lurer på hvorfor. Det samtales om hvem som har mottatt brevet og hvem som kan kjøpe soneparkering. Noen beboere har ikke rett til det og må leie dyre private parkeringsløsninger.

Philip Leavy er nyvalgt leder og inviterte til snart å treffes igjen for å forberede et felles svar.

Oliver Hohlbrugger, Reidun Hetland, Gry Hjorteland og Philip Leavy møttes hjemme hos Reidun en torsdag kveld i desember for å forberede høringssvaret.

Torsdag 15. desember treffes de mest interesserte i et julepyntet hjem hos Reidun Hetland. Praten er løs om hva som kan skje og mulige momenter til et felles svar.

Blir det mindre parkeringsmuligheter for besøkende? Hva med dem som ikke har rett på soneparkering? Hva med dem som ikke har fått høringsbrevet?

En kjenner på maktesløshet, at de gjør det de vil uansett. Klimamessig er det uansett en dårlig idé å rive et fungerende bygg, mener en annen.

HC-parkering må sikres. Det er ikke beboerparkering som er det store problemet. Endring til mer boligsoneparkering vil hindre fremmedparkering.

Det argumenterende brevet fra Stavanger Parkering er nå til innsalg. Hvis prosjektet realiseres bør alle ta egne bilder av golv og grunn med tanke på skader ved sprengning.

Ved realisering vil den største prisen betales av dem som vil få økt trafikk i Bergelandsgata.

Vi må gå inn for løsninger som primært sikrer oss som bor her og besøkende. Vi må sikre rett til parkering på egen grunn og alle må sikres rett til boligsoneparkering.

Stavanger parkering ønsker at det skal settes av 96 plasser til beboerparkering i et nytt anlegg. Hvor kommer tallet 96 fra?

Møtet avsluttes ved at Philip og Reidun oppsummerer de viktigste momentene. Så vil Philip via facebook be om tilbakemeldinger fra de andre beboerne i området før høringssvaret sendes inn.

– Det er som om demokratiet ikke fungerer for oss som bor her

– Tomteeierne vil nå skyte seg langt ned i fjellet for 300 bilers skyld, sier Johanne Vik Karachristianidou fra Smedgata.

Johanne Vik Karachristianidou ble nominert til årets ildsjelpris på Storhaug for sitt langvarige beboerengasjement.

– Det er råttent fjell og porøs grunn der hvor anlegget planlegges. Vi er bekymret for huset vårt i Smedgata. Det er vel brukt en formue på registrering av hus og grunnmurer med tanke på alt som kan gå galt. Jeg husker at grunnen raste ut av Bergelandsgata i 2006.

Hvis dette prestisjeprosjektet ovenfor St Petri kirke gjennomføres, vil sentrumsområdet vi bor i bli kaldere og mørkere. Det vil ta lys, både fra oss som bor her og fra selve Nytorget som jo skal være for alle.

Dette har ikke noe med kommunens behov å gjøre. Det planlagte bygget skal jo leies ut. Og hvor stort er behovet? Det står et stort tomt og ledig hotell rett ned i gata. Aftenbladbygget har også mye ledig. De kan vel først og fremst bruke sine egne lokaler?

Og hva skal vi si om miljøgevinsten når noen vil rive et fullt brukbart bygg? Og leiekontrakter som allerede er skrevet selv om dette ikke er vedtatt ennå? Jeg vil vite mer om kreftene bak dette og hvorfor det haster sånn!

Var med og startet samarbeidsutvalget

Johanne flyttet til Storhaug i 1993 og ble raskt aktiv i nærmiljøet. Hun var en av de viktigste ildsjelene ved oppstart av samarbeidsutvalget for beboerforeninger på Storhaug i 1995, for Storhaugdagene på Nytorget og aksjoner for å få tunnel og idrettshall til bydelen.

Hva tenker du om beboerengasjementet omkring Nytorget?
– Jeg skjønner godt at beboere blir leie. Etter alle disse årene med
utrivelige og skiftende utbyggingsplaner på Nytorget er det som om demokratiet ikke fungerer for oss som bor her. Vi deltar på informasjonsmøter, verksted og høringer men merker oss at våre meninger får minimal betydning når beslutningene tas. Det er som om noen ikke ønsker at vi skal trives med å bo i sentrum.

Hva er ditt råd til oppgitte beboerne?
– Skrike litt høyere sammen! Skjære gjennom all kompleks informasjon og si høyt og tydelig hva som er viktigst for oss som bor her, oppfordrer Johanne.

All soneparkering raseres

– Våre felles boligsoneparkeringsplasser i ABC-gata foreslås fjernet, sier Dag Vidar Haugen.

– Jeg har lest brevene flere ganger og forstår det som at nesten all soneparkering foreslås fjernet og rasert, sier Dag Vidar Haugen fra Rosenkildegata. -Og dette skal vi som bor her ta stilling til nå, før det er vedtatt at politistasjonen skal rives og erstattes av nybygg? Jeg skjønner ikke at det kan være formelt grunnlag for denne framgangsmåten. Dette er akkurat sånne tildragelser av kommunale aktiviteter som beboerforeninger er til for, å samle spørsmål, synspunkter og sukk og stønn og utrop fra berørte beboere.

Men med tidsfrist lille julaften har kommunen stengt døra for medvirkning og samarbeid! Eneste håpet for å holde kommunikasjonen på et anstendig nivå er å få utsatt fristen til midt i januar, mener Dag Vidar. -Sist det foregikk kommunalt gravearbeid i området, så raste grunnen ut i Langgata og hus mistet halve etasjehøyden har en godt plassert kilde fortalt meg. Hva har de lært av det?

– Det vi mener vil nok ikke endre noe

– Holdningen til oss beboere er nonchalant, sier Kirsten Bjerga fra Rosenkildegata. -Vi får mene noe igjen, men det vi mener vil nok ikke endre på det de allerede har bestemt seg for å gjennomføre. Mange orker ikke sette seg inn i hele materien selv om resultatet kan bety veldig store forandringer for oss som bor her.

Ønsker utsettelse på høringsfristen

– Det gikk som et sjokk opp for meg at de vil fjerne all beboerparkering i gatene, sier Brit Gudbrandsen som bor i Vinkelgata. -Her bor barnefamilier og eldre som nå bruker soneparkeringsplassene. Saken er komplisert og jeg ønsker en utsettelse på høringsfristen. Og så håper jeg at beboerforeningene i området gjenoppstår og begynner å samarbeide.

Grunnen er så løs at det rister og dundrer i huset mitt når større kjøretøy passerer. I tillegg tror jeg at et nytt parkeringsanlegg på Nytorget vil bety mye mer trafikk i Langgata, både av tungtransport og bilførere som skal hente take away i Pedersgata.

Økt trafikk i Kongsgata-Stiftelsesgata-Bergelandsgata

 Brevet fra Byutvikling beskriver at det foreslåtte parkeringsanlegget vil føre til høyere biltrafikk i Kongsgata-Stiftelsesgata-Bergelandsgata. Disse gatene skal ifølge kommunedelplanen for sentrum (KDP sentrum) tilrettelegges bedre for gående, syklende og kollektivtrafikk.

 Som beboere i Bergelandsgata er vi naturligvis imot alt som fører til økt trafikk i denne gaten, skriver Stian Juklestad og Jan Åge Rønneberg Holgersen fra Bergelandsgata i sitt svar til høringssaken. Videre skriver de at det er allerede mye trafikk og støy fra biltrafikken i Bergelandsgata… Spesielt i rushtid oppleves gaten som meget trafikkert, og køene kan bli lange og dryge. Et parkeringsanlegg for flere hundre biler som skal forlate sentrum samtidig i rushtid via Bergelandsgata vil garantert føre til trafikkaos hver eneste dag. Vi ønsker derfor heller tiltak som reduserer biltrafikken i området, mener Juklestad og Holgersen.

Utsatt frist kan gis til 6. januar

Dersom beboere har merknader til at gateparkeringen fjernes og erstattes i parkeringsanlegg sendes epost til [email protected] eller med brev til By- og samfunnsplanlegging, Postboks 8001, 4068 Stavanger innen 23.12.22.

– Vi kan innvilge utsatt høringsfrist til 6. januar for dem som ber om dette sier saksbehandler Kristin von der Lippe fra avdeling for Byutvikling i Stavanger kommune.

De detaljerte høringsbrevene og svar som allerede har kommet inn er samlet her

https://opengov.360online.com/Cases/stavanger/Case/Details/407522?documentID=2530510

Storhaugbeboere protesterte kraftig mot nytt mediebygg (plan 2774, felt C11) på Nytorget innen fristen som var 31. august i år. https://storhaugbydelsavis.no/2022/09/21/beboere-vil-bevare-nytorget/