Mariama Faal og FLAM Norge

Mariama Faal brenner for inkludering. Foto Sandra Vidrequin
Del på Facebook
Hvordan oppnå tillit og samarbeid med minoritetsspråklige lavinntektsfamilier? Områdesatsingen på Storhaug og organisasjonen FLAM ved Mariama Faal har nylig inngått en to-årig samarbeidsavtale. – Dette er et kjempeviktig arbeid, sier Mariama. – Tenk, nå skal jeg på full tid lede dette prosjektet på Storhaug. Å få til medvirkning blir utrolig viktig.
Sigrid Bækholt
[email protected]

Mariama er født i Gambia, men kom til Norge og Storhaug som niåring som del i en familiegjenforening. – Far er fra Senegal og mor fra Guinea-Bissau, så min bakgrunn er jammen flerkulturell nok, forklarer Mariama smilende.

Mariama Faal er utdannet barne­vernpedagog med erfaring fra barnepsykiatrisk dagsenter, ulike institusjoner og avdelinger i kommunen, sist i Uteseksjonen.

Hun er en blant 27 ildsjeler som har fått støtte fra Storhaug Unlimited. – FLAM ble startet i 2019. Jeg leste i bydelsavisa om Storhaug Unlimited. De ville komme i kontakt med engasjerte beboere som ønsket å gjøre noe med en sosial utfordring. Dette var midt i blinken for meg! Daværende prosjektleder, Camilla Torvik Tønne, oppfordret meg tidlig til å satse 100 % for å få ideene til å stå på egne ben i en fulltidsbeskjeftigelse.

Hva brenner du for?
Hva er din idé?

– Jeg vil nå fram til, bli kjent med og samarbeide med de mennesk­ene som selv har erfaring med hva utenforskap og fattigdom innebærer. I samarbeid med dem blir målet inkludering og integrering. Gjennom FLAM tilbyr vi aktiviteter til barnefamilier i helgene, i ferier, samt jul og nyttår. Aktiviteter kan være alt fra gratis frokost, dans, reiser, yoga til reiser og opplevelser. Vi ønsker at barn, ungdom og deres familier skal ha positive opplevelser sammen, knytte nettverk, lære om hverandres kultur, mestre sosialt fellesskap og få kunnskap om alle tilbud som finnes, forklarer Mariama.

Hva er grunnen til at Områdestasing Storhaug støtter akkurat dette prosjektet?

– I Områdesatsingen skal vi involvere innbyggerne i utviklingen av tjenestetilbud og vi skal teste ut nye former for sam­arbeid. Kommunen kan ikke løse alle samfunnsutfordringer alene og vi må jobbe annerledes for å nå de såkalt «stille stemmene». Gjenn­om et mer systematisk samarbeid med FLAM, skal vi både sikre kompetanseheving i tjenestene med kunnskap fra målgruppen, og teste ut nye modeller for samarbeid med frivilligheten, forklarer Kristine B. Bjerkestrand fra Områdesatsing Storhaug.

Hva slags støtte gir Storhaug Unlimited?

– Utenom økonomisk støtte gir vi én til én støtte, kurs, nettverk og tilgang til kontorplass og møte­rom i Kvitsøygata 3. Vi er opptatt av å gi ildsjeler som brenner for endring, muligheten til å utvikle sine idéer og gjøre dem økonomisk bærekraftige. Den tilliten Mariama allerede hadde oppnådd i de viktige målgruppene imponerte oss, sier Jeanette Osberg fra Storhaug Unlimited.

Les mer om FLAM: Glade barn! God mat! Musikk, liv og røre! – Storhaug Bydelsavis

Å knytte nye nettverk er viktig. Foto Sandra Vidrequin.

FLAM Norge

Aktiviteter for flerkulturelle barnefamilier og ungdom. Møtested for barnefamilier med vedvarende lavinntekt. Alle aktiviteter skal være åpne og gratis for alle. Målet er at barn, ungdom og deres familier skal ha positive opplevelser sammen. Knytte nettverk og lære om hverandres kultur som vil hjelpe dem å mestre sosialt fellesskap. FLAM vil strekke ut en hjelpende hånd der det offentlige og andre frivillige organisasjoner har vanskeligere for å nå ut. Alle skal ha rett til hjelp, forståelse og trygghet, uavhengig av etnisitet, religion og livssyn.
Nettside: http://flam.life/
Facebook: FLAM Norge

Storhaug Unlimited

Har du en idé som kan bidra til å løse en sosial utfordring? Da kan du komme til oss og få støtte i utviklingen fra idé til å starte egen bedrift. Vi tror på sosial verdiskaping og positiv endring ved å gi lokale beboere mulighet til å prøve, gjøre og bygge egne løsninger på sosiale utfordringer.

Områdesatsingen på Storhaug 2017-2024

Målet med områdesatsingen er å forbedre befolkningens sosiale og miljømessige levekår, samt utvikle løsninger og programmer som bidrar til god helse. En områdesatsing skiller seg fra ordinær stedsutvikling ved at innsatsen omfatter mer enn de fysiske omgivelsene. Satsingen skal også utløse menneskelige ressurser, og det skal etableres en bredde i både fysiske og sosiale tiltak. Områdesatsingen er et utviklingsprosjekt som skal bidra til innovasjon og tjenesteutvikling. Tiltakene skal være basert på kunnskap og innbyggerinvolvering. Prosjekter som igangsettes skal være bærekraftige, og bidra til at Storhaug blir et enda bedre sted å bo og å vokse opp.