Stor oppslutning om bydelsavisen

Bydelspolitikere og engasjerte Storhaugbeboere på årsmøtet til bydelsavisen 7. juni (Foto: Vera-Britt Sommer)
Del på Facebook
Redaktør: – Vi har ønsket å bli en stiftelse fra første start i 1989

Av Andreas Høy Knudsen

Tirsdag 7. mai arrangerte Storhaug bydelsavis sitt første årsmøte som selveiende organisasjon, etter at bydelsavisene ble skilt ut fra Stavanger kommune ved årsskiftet. Store deler av bydelsutvalget stilte opp og viste sin støtte til avisen, i tillegg til engasjerte innbyggere og representanter for organisasjonene i bydelen. Bydelsutvalgets leder Patricia Mendéz (H) ble valgt inn i styret i bydelsavisen. Den nye valgkomiteen består av Stig Fagerland, Jørgen Jakobsson og Hilal Kocaguzel. Alle tre er medlemmer i Storhaug bydelsutvalg.

Sittende styreleder Vera-Britt Sommer ble gjenvalgt for en ny periode på to år med stor applaus. Hun orienterte årsmøtet om situasjonen for Storhaug bydelsavis.

– Avisen måtte begynne på nytt den første januar, uten noen økonomisk sikkerhet fra kommunen, og vi valgte å bli en selveiende organisasjon som ikke skal drive for økonomisk gevinst til noen eiere. Nå trenger vi deres støtte for å fortsette å utgi en flott bydelsavis gratis til alle innbyggerne.

Uavhengig redaktør

Redaktør Sigrid Marie Bækholt har på forskjellige måter støttet driften av Storhaug Bydelsavis siden 1990-tallet. Hun orienterte årsmøtet om avisens historie.

– Vi har vært bydelens største avis i 35 år, et jubileum vi ennå ikke har feiret. Egil Larsen i bydelsutvalget var leder i det første avisstyret i 1989. Han hentet inspirasjon fra Randaberg Bygdeblad. Første redaktør var Turid Fiksdal, fortalte Bækholt.

Årsmøtet vedtok at redaksjonen skal være fri og uavhengig, både partipolitisk og religiøst, noe som har vært praksis siden avisen startet i 1989.

– Avisen har ønsket å bli en stiftelse eller lignende siden første start, og nå er vi altså blitt det, kommenterte redaktøren.

Mange henter avisen på butikken

Storhaug bydelsavis utgis på papir seks ganger i året, og den distribueres av frivillige. Avisens typograf Sten Solberg sykler rundt med aviser til bydelens butikker og møteplasser, og styremedlem og Storhaug-veteran Helge Dagfinn Andersen deler også ut mange aviser.

– Nylund skolekorps gjør en god jobb med å dele ut aviser. Men det er et problem at avisen ikke kommer inn i oppganger i blokker. Vi legger den ut i butikkene, og det ser ut til at flere tusen innbyggere henter avisen med hjem, fortalte styreleder Vera-Britt Sommer.

Bekymret for økonomi og annonsesalg

Årsmøtet var opptatt av økonomien, og styreleder Sommer la fram et budsjett som akkurat går i balanse med driftsinntekter og -utgifter på knappe 600.000 kroner.

– Får avisen i det hele tatt penger inn? spurte veteran Dagfinn Opsahl.

– Vi mottar i år 94.450 kroner fra kommunen, men vi har ikke fått den annonse-rammeavtalen som vi ble lovet. Deler av tilskuddet som bystyret ga i handlings- og økonomiplanen 2024-2027, ble satt av til bydeler som ikke kommer til å utgi avis. Disse pengene må tilbake til de bydelene som utgir aviser, slik politikerne ønsker, sa styreleder.

– Avisen er et viktig idealistisk tiltak i bydelen, og avisa har aldri vært bedre enn den er nå. Men dere gjør en generaltabbe hvis dere ikke kobler bydelsutvalget og lokale folkevalgte inn i avisdriften. Jeg var selv leder avisstyret i mange år, og vi hadde ofte likviditetsproblemer. Da kunne vi hente støtte gjennom nettverket og den politiske knytningen, det må dere sikre også for framtiden, sa Dagfinn Opsal.

Politikernes støtte på tvers av alle partier er vår beste sikkerhet for aviser i framtiden. Og at leserne liker og støtter opp om avisen.

Ikke-kommersiell modell

Forfatter og lokalhistoriker Gunnar Roalkvam sa til årsmøtet at det viktig for politikerne og innbyggerne at Storhaug bydelsavis driver ikke-kommersielt.

– Jeg berømmer Storhaug bydelsavis for å ha valgt en ikke-kommersiell driftsmodell. Det gjør at vi mye lettere kan støtte opp om avisen, sa Roalkvam.

Annonseansvarlig Margit Ulven ble forhindret fra å delta på årsmøtet, og styret orienterte årsmøtet om at Ulven gjør en stor innsats for å opprettholde annonsesalget – den klart viktigste inntektskilden for avisen.

– Det er svært viktig at lokale næringsdrivende er motivert for å støtte opp om avisen, sa Dagfinn Opsahl.

– Vi må også mobilisere aktører som Folken, Stavanger konserthus og Tou Scene, som har mye av sitt publikum i Storhaug bydel, selv om ikke alle ligger i bydelen selv, sa bydelspolitiker Jørgen Jakobsson (H).