Årsmøte i Storhaug bydelsavis

Del på Facebook

Tid: 07. mai 2024 kl. 19.00

Sted: Kvitsøygata 3, 4014 Stavanger

Som medlemmer med stemmerett regnes enhver med folkeregistrert bostedsadresse i Storhaug bydel.

Dagsorden:

  1. Åpning v/ leder
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer og referent, representanter til å signere protokoll
  4. Situasjonsrapport og historikk
  5. Vedtekter
  6. Regnskap/Budsjett
  7. Handlingsplan
  8. Innkomne forslag
  9. Valg av styremedlemmer og valgkomite

Vel møtt!

Årsmøtepapirer 2024 Storhaug bydelsavis