– Vend i tide, det er ingen skam å snu!

Alle barnehager og skoler har deltatt. Her elever fra Johannes Læringssenter.
Del på Facebook
Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) vedtok 6. mars at felles kommunal ryddeaksjon i regi av bydelsutvalgene avvikles.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– Det er svært beklagelig at UKIS nå har valgt å avslutte dette initiativet som utelukkende har bidratt til å holde bydelen vår ren og attraktiv, sier Jørgen Jakobsson (H) fra Storhaug bydelsutvalg.

Den årlige ryddeaksjonen har en 30 år lang tradisjon i Storhaug bydel. Og før den tid hadde skolene i flere år ryddet gater, lekeplasser, strender og friareal. Alt muliggjort av et godt samarbeid innad i kommunen. Ca 3000 frivillige og engasjerte beboere samlet i fjor sammen 3,5 tonn avfall i Storhaug bydel. Over de siste 30 årene har tusenvis barn, ungdom og voksne samlet sammen 300 tonn søppel som folk har kastet fra seg.

– Nå er det imidlertid slutt, konstaterer Jørgen. – Kommunens renovasjonsavdeling vil ikke lenger hente det innsamlede avfallet. Hvem vil da ta seg av dette? Skal beboerne selv fylle opp sine egne containere og vente på at de blir hentet? Det virker som om beslutningstakerne ikke er klar over konsekvensene av å avvikle denne ordningen.

Forskning viser at rene nabolag bidrar til å redusere kriminalitet i nærområdet, forklarer Jørgen. – Ryddeaksjonen har vært med på å bidra til dette i over 30 år. Det som nå skjer, er helt uforståelig og må snarest reverseres.

Vi kan gjerne få utstyret fra Hold Norge Rent, men renovasjonsselskapet og kommunen ellers må trå til for å håndtere de neste 300 tonnene av avfall som vil komme de neste 30 årene. Alt annet vil være å fraskrive seg ansvar og ha et kortsiktig syn på verdien av denne aksjonens innsats.

I fjor ryddet de Pedersgata ved Grensesteinsgata og Støperigata hvor de bl.a. fant en sprøyte, en hjulkapsel og dessverre mye mikroplast. Ved busstoppet nær Coop Extra i Haugesundsgata var det veldig mye boss, sigarettsneiper og brukte snusposer. Storhaug teamet fra Stavanger Høyre fikk gratis pølser, kaffe og vafler i hagen ved Rasmus Risas gate 33 etter ryddingen. Jørgen Jakobsson helt til høyre i bildet. Foto Sigrid Bækholt.

Ingen snakket med oss

Storhaug bydelsutvalg er undrende til begrunnelsen og reagerer sterkt på at ingen snakket med bydelsutvalgene i forkant. Ryddeaksjonen på Storhaug har i mange år fungert helt utmerket, mener politikerne i Storhaug bydelsutvalg.

Bydelsutvalget hadde møte på Bergeland bydelssenter tirsdag 9. april og fikk i en sak fra direktør for bymiljø og utbygging informasjon om at ordningen med bydelsvise ryddeaksjoner koordinert av kommunen avvikles.

På utvalgets møte i januar ble Jørgen enstemmig valgt til bydelsutvalgets ryddekoordinator for Storhaugs ryddeaksjonen for 2024. – Denne saken provoserer meg skikkelig, sier Jørgen. – Vedtaket og de endringene det fører med seg vil føre til ulemper som gjør det umulig å gjennomføre de årlige ryddeaksjonene som tidligere.

– I samarbeid med Storhaug frivilligsentral ville vi gjennomføre en felles bydelsryddeaksjon i mai, men fikk som svar fra renovasjonen at de ikke kunne ta imot søppelet og at aksjonen ikke kunne ha mange oppsamlingssteder. Jeg tok kontakt med driftsavdelingen, og de kunne hjelpe, men bare når de uansett skulle utføre andre oppgaver, og avfallet måtte transporteres til utkanten av Storhaug, der de hadde planer om å arbeide med de offentlige toalettene. Dette ville medført at beboere, for eksempel ved Bergeland videregående skole, måtte reise en betydelig avstand for å kvitte seg med avfallet de hadde brukt timer på å rydde. Det kan jeg ikke be dem om.

Saken satte sinnene i kok hos de lokale politikerne i bydelsutvalget. Uttalelsene i møtet var som dette: Ryddeaksjonen er vellykket, men vi skal ikke gjøre det lenger? Blir det ingen koordinering? Dette minner om saken om bydelsavisene – at kommunen trekker seg ut. Hvorfor ble vi ikke konsultert? Da kan kommunen rydde sine egne områder når de ikke vil ha hjelp fra private. Skulle vi ikke få mer makt lokalt? Skal vi ikke bare si nei til all koordinering?

Ildsjelene Tommy Kjær Andersen fra Vassøy beboerforening og Svanhild Svihus

Storhaug bydelsutvalg ber om svar på følgende spørsmål til neste møte:

Hvorfor ble ikke bydelsutvalgene involvert i saksgangen?

Har kommunen noen plan for hvordan best å koordinere aksjonen da Hold Norge rent ikke har blitt konsultert i forkant av avgjørelsen?

Vil det være mulig å søke om midler i forkant av aksjonene, eller må utvalgene selv stå for utlegg?

Vil det komme rutiner for lignende prosjekter som skal gjennomføres av bydels­utvalgene?

I den omtalte saken begrunnes avviklingen bl.a. med at det de siste åra ikke er satt av penger til dette i handlings- og økonomiplaner, noe som har ført til at renovasjonsseksjonen har subsidiert tilskuddet uten å få refundert dette.

 

Undertegnede, som har skrevet denne artikkelen, har selv hatt en aktiv rolle i organisering og deltakelse i tidligere tiders ryddeaksjoner.