Bussrute 12 legges ned

Del på Facebook
Rutekuttene ble vedtatt av fylkets samferdselsutvalg 31. januar med stemmene fra FrP, H, Krf og V. Representantene fra Ap, INP, Sp og SV ville heller at Kolumbus skulle ta en ny gjennomgang av rutene og behandle reduserte inntekter i en sak om revidert budsjett.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Kolumbus foreslo nedskjæringer etter at fylkestinget reduserte 2024-budsjettet med 13 millioner kroner. En del av kuttpakken som ble vedtatt er at bussrute 12 fra Byhaugen til Ramsvig legges ned.

Både Kolumbus og fylkes­politikerne hadde fått mange henvendelser mot nedlegging av akkurat denne bussruten. Så mange at samferdselsutvalget enstemmig vedtok at nedleggingen av rute 12 gir ganske stor økning i gangavstand for en del brukere. Kolumbus bes i sitt videre arbeid vurdere om det kan gjøres justeringer på andre ruter som kan fange opp noen av områdene rute 12 dekket.

Fra venstre Sissel Tønnessen, Lasse Fredheim og Hilal Erdogmus Kocaguzel. -Det er kjempetrist at bussen legges ned, sier Hilal Erdogmus Kocaguzel. -Flertallspolitikerne må snu i denne saken for å sikre kollektivtilbudene til våre kjære eldre, funksjonshemmede og barnefamilier, dette smerter.

Kolumbus lover ikke ny løsning

Hva slags løsning vil Kolumbus foreslå?
– Vi kan nok ikke love at det blir noen ny løsning, sier Morten Nesvik som er kommunikasjonsrådgiver i Kolumbus. –  Når vi får færre penger til å drive bussruter, så må noe kuttes. Vi har fått utrolig mange reaksjoner på kutt av rute 12. Rute 12 har vært en «bygderute» i byen som mange har blitt glad i. Både den lille bussen og de hyggelige sjåførene som kjører den, sier Morten.

Fødselsdagsønsket ble ikke oppfylt

– Så fikk jeg ikke oppfylt mitt høyeste fødselsdagsønske som var å beholde bussruten, sukker Sissel Tønnessen oppgitt. – Jeg fylte 75 år samme dag som samferdselsutvalget i fylket vedtok å legge ned bussruten. Jeg har bodd i det samme huset i Karlsminnegata i 75 år og vi har alltid hatt buss, forklarer Sissel. – Jeg tar bussen til byen når jeg skal til tante Emmas hus. Det bor mange eldre i dette området midt på Storhaug. For mange av oss er bussen en viktig grunn til at vi fortsatt kan bo her. Politikerne oppfordrer oss jo til å reise kollektivt. Da må ikke tilbudet fjernes, men heller utvides.

Lasse Fredheim (H) og Charlotte Søraas (Ap) fra fylkets samferdselsutvalg møtte fortvilte busspassasjerer i Ramsvig. Få timer senere vedtok flertallet i utvalget å legge ned bl.a. bussrute nr 12.

Endestasjon i Ramsvig

Rute 12 kjører 10 til 11 turer per dag på hverdager fra Byhaugen til Ramsvig. Buss nr 12 er den eneste bussen som går til Ramsvig.

De som holder til i Ramsvig, og er avhengige av akkurat denne bussen, er bl.a. Ramsvigskogen barnehage, Lenden skole- og ressurssenter, Ramsvik bofellesskap for beboere med psykisk utviklingshemming og borettslaget Ramsvig med 33 omsorgsboliger.

Nedleggelse betyr store endringer i hverdagslivet for mange mennesker i alle aldersgrupper.

Skandale for politikerne i Stavanger!

– Det er en skandale for politik­erne i Stavanger kommune hvis rute 12 blir nedlagt, sier Kari E. Vindenes fra Ramsvig Borettslag. – De har tillatt bygd og subsidiert et borettslag i Ramsvig hvor de har kontrollert hvem som får bo/kjøpe gjennom en klausul = omsorgsbolig. Det er ikke mye omsorg i å velge de med dårligst ben til boligene og så ta fra dem transporten ut! Hvem er det som er ufør som har råd til å kjøre taxi jevnlig? Også i det kommunale bofelleskapet er beboerne avhengig av buss til arbeid og fritidsaktiviteter. Jeg er en av få som kan gå opp bakken til bussen – foreløpig. Jeg angrer nå på mitt grønne valg da jeg solgte bilen, for ”her er det jo buss”!

Rammer vår hverdag

FAU og foreldre i Ramsvikskogen barnehage har sendt politik­erne en lang uttalelse hvor de motsetter seg at rute 12 legges ned. De skriver bl.a. at Ramvikskogen barnehage ligger ved endestoppet til ruten. En nedleggelse vil ramme de ansatte, foreldre og barnas hverdag.

Barnehagen benytter seg i stor grad av busstilbudet, for eksempel for å besøke museene, og barna har tidligere kunnet delta på svømmeopplæring. Barna vil få betydelig redusert mulighet til å dra på ekskursjoner uten denne ruten. Det er for langt å gå for små barn til andre rutetilbud (og tung bakke).

Denne barnehagen ligger på Storhaug, og ikke alle foreldre har tilgang til bil, lastesykkel eller lignende for å kunne levere og hente barna. Familier bruker denne bussruten i hverdagen. Dette rammer også ansatte og vikarer som benytter seg av ruten.

Det vises til Kolumbus sin tabell med kuttliste. Her fremgår det at berørte passasjerer per år er desidert høyest for denne ruten, hele 44 571 passasjerer. Dette er betydelig mye høyere enn for de andre rutene i kuttoversikten. Dette underbygger at det er behov for et rutetilbud her.

En av føringene som ble gitt av Rogaland fylkeskommune til Kolumbus for prioritering av rutekutt var at rutereduksjoner primært skulle gjøres der hvor reduksjonene gir størst innsparing per berørte passasjer. Rute 12 har lav kostnad per passasjer i forhold til mange andre ruter, og gitt antall berørte av nedleggelsen, samt konsekvensene for de berørte, mener vi at ruten ikke kan legges ned.

Vi mener at innsparinger i dette tilfellet heller bør skje gjennom tilpasninger i rutetilbudet, fremfor å legge ned hele ruten.

Vi anmoder derfor fylkespolitikerne om å revurdere kuttforslaget for rute 12 skriver FAU i Ramsvikskogen barnehage.

(Storhaug Bydelsavis nr 1 – 2024)

De vil gjerne beholde den eneste bussen som går til Ramsvig.