– Bevar Dokken i Svankevigå

Del på Facebook
– Jeg er i dialog med aktuelle brukere og lager nå en mulighetsstudie for Dokken (Dokkgata 4) i Svankevigå, sa byarkitekt Henrik Lundberg på Citykonferansen.

Det firkanta røde mursteinbygget med flatt tak har bl.a. vært havnelager for Tou Bryggeri, jernvareforretning og såpefabrikk. Dokkgata 4, også kalt Såbå og Dokken, har de siste ti årene blant annet inneholdt Byttebua, Fra Hage til Mage, Seilskuta Frøya og Papperiet. Nå holder båtverkstedet Boats n´ Stuff, Sykkelservice AS, Storhaug snekkerforening og CMY Kunstmateriell til i bygget. Utsnitt av bilde fra Widerøes flyfotosamling/Stavanger Byarkiv datert 19.6.1970.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Konferansen samlet eiendoms­aktører fra hele regionen til en fagdag om bærekraftig by- og stedsutvikling. Arrangør var Estate Kunnskap i samarbeid med Norsk Eiendom. Konferansen ble holdt på Hotel Atlantic onsdag 15. november.

Et av konferansens mange tema var Rive eller bevare med Svankevigå som eksempel. – Det var faktisk mitt forslag, sier Emilie Christensen fra Nordic Edge. Hun ledet akkurat denne seansen. – Jeg bruker området ofte, mest med venner som tar badstue sammen. Emilie bor på Storhaug og ble i september valgt til bystyrerepresentant for Høyre.

Byutvikling: Rive eller bevare

I invitasjonen presenteres Svankevigå som et av de siste områdene i Stavanger hvor det finnes gamle bygg som leies ut rimelig til lokale kulturaktører. Området har blitt drastisk forandret fra et sted mange oppfattet som utrivelig, til et trygt og offentlig rom med kulturtilbud og sosiale aktiviteter. Men et nytt reguleringsforslag skaper debatt om hvorvidt de gamle byggene skal bevares eller rives, og hvilke konsekvenser det i så fall vil få for lokalmiljøet og aktørene.

Nordr og Obos vil rive to bygg og bygge fem nye blokker med 100 leiligheter og høyder opp til 6 etasjer.

Spørsmål som ble stilt til kon­feransens deltakere var: Skal utbyggernes økonomiske gevinst trumfe innbyggernes sosiale behov? Hvem avgjør hva som er attraktive bymiljøer? Hvor stor rolle spiller sosial bærekraft i avgjørelser rundt byutvikling? Finnes det muligheter for å erstatte slike etablerte miljøer, arbeidsplasser, kultur og historie? Og i så fall hvordan?

– Reguleringsplanen sier bolig, men området er i mellomtiden aktivisert til kunst og kultur. Skal det bli noe nytt eller skal det bevares som det er, spurte Emilie Christensen da diskusjonen startet.

Helt fersk som byarkitekt

Byarkitekt Henrik Lundberg fortalte at han var helt fersk som byarkitekt og deltok i en debatt om Storhaugs identitet som er i ferd med å bli uthult (Varden kirke 23. august 2023). – Der var det en god stemning for å ta vare på dette bygget (Dokken) i Svankevigå. Jeg inviterte arkitektene hos utbyggerne til et møte. De kom, og vi ble enige. Nå lager jeg en ny mulighetsstudie for bygget. Den er nesten ferdig og skal snart til behandling i formannskapet.

– Jeg mener bygg bør bevares inntil det motsatte er bevist, sa byantikvar Hanne Windsholt. – Det bør være en god grunn for å rive. Ekstra støtte til dette synet fås nå fra klimaforkjempere. Vi må huske på at de fleste bygg allerede er bygd. En historie gir en tilleggsdimensjon. Det finnes masse eksempler på at man angrer på riving, men jeg har aldri hørt at noen har angret på at noe er bevart.

Manglende sosial infrastruktur

– Det er ikke korrespondanse mellom andel boliger som nå bygges og mangelen på sosial infra­struktur i dette området, sa Anders S. Almesveen. Som nyutdannet arkitekt flyttet han inn i, og restaurerte et gammelt trehus på Møllehaugen for ti år siden. Etter noen år som far i bydelen begynte han å undre seg over hvor sønnen skal gå på ungdomsskole når den tid kommer. Han var med på å aktivisere bygget Dokken da han jobbet for Urban Sjøfront i 2015. – Nå er badstukulturen blomstrende i en av de siste intakte gamle vikene i dette området, sa Anders.

Anders leverte i 2021 et 14 siders innspill med kommentarer og illustrasjoner til utbyggingsforslaget. I hans øyne hadde Svankevigå et potensiale til å bli vår egen lille variant av Venezia eller Nyhavn.

– Vi leier bygget, og startet et lavterskel snekkerverksted for litt over 2 år siden, sa Kenneth Bøe. – Vi har hatt god dialog med eiere, og er takknemlig for en god leieavtale som har gjort dette mulig. Samtidig har vi skapt et farge­rikt fellesskap og vi bekjemper ensomhet, i en bydel som scorer dårlig på levekårsundersøkelser. Etter infomøte om byggeplanene, ble organisasjonen Bevar Svanke­vigå stiftet, for å konstruktivt samle meninger og frustrasjon fra innbyggerne. Mange har inntrykk av at det bare blir bygget masse boliger uten fokus på sosial infrastruktur som barnehager, skoler, parker, og sosiale møteplasser.

Hvor skal folk være?

– Jeg bor i nærheten og er ofte innom, sa Hege Benedicte Blom Stene som er Venstres medlem i utvalg for by- og samfunnsutvikling. I forrige valgperiode var hun med i Storhaug kommunedelsutvalg. Hege beskrev at det tidligere industriområdet både har gamle trehus og mye ny blokkbebyggelse. Det er altså mengder av folk, men hvor skal de være? De stedene vi oppholder oss er jo ikke ved de glatte fasadene, sa Hege.

Ser på planen på ny

Storbydirektør Guttorm Skretting fra Nordr fortalte at de kjøpte den aktuelle tomta i 2011. Han sa også at det nå er nye folk både i Nordr og OBOS. – Vi så at gjeldene plan ikke var god nok til dagens marked, og valgte å regulere området på ny, sa Guttorm. – Vi venta lenge på sentrumsplanen. I september var vår plan klar for andre gangs behandling. Så var det folkemøte i Varden kirke. Nå vil vi avvente behandlingen til vi har sett Henriks forslag. Guttorm la til at det er behov for at folk skal bo i sentrum. Han roste også LÉVA Urban Design og medvirkningsprosessen de fikk til, til tross for Corona.

– Medvirkningsinitiativet er bra, men innbyggerne må også føle en betydning av deltagelse, bli hørt og se gehøret konkre­tisert, konstaterte Anders S. Almesveen. – Jeg er veldig positiv til runden utvikleren nå går med Byarkitekten for å omvurdere mulighetene for transformasjon og gjenbruk av Dokken, sa Anders til bydelsavisa etter konferansen.

Det var stuende fullt i Varden kirke onsdag 23. august 2023. Storhaug historielag, organisasjonen Bevar Svankevigå, Storhaug snekkerforening og Varden menighet arrangerte åpent møte om bydelen som mister sin identitet som en urban miks av boliger og arbeidsplasser august.
https://storhaugbydelsavis.no/?s=svankevig%C3%A5

– Nå raseres områder ett for ett – ett og ett kvartal og ett og ett hus, sa Hege Benedicte Blom Stene (V) da Storhaug kommunedelsutvalg i mars 2022 behandlet reguleringsplan for Badehusgata 25 og Dokkgata 4.
https://storhaugbydelsavis.no/2022/04/05/flere-av-bydelens-utfordringer-er-lost-av-kreative-innbyggere-og-ildsjeler/

– Akkurat nå jobber vi for at Storhaug snekkerforening og Sykkelservice skal ivaretas i nybyggingen i Svankevigå. Det blir ikke mulig hvis det skal skje til markedspris, sa Camilla Torvik Tønne til Storhaug kommunedelsutvalg i mars 2022.
https://storhaugbydelsavis.no/2022/04/07/flere-av-bydelens-utfordringer-er-lost-av-kreative-innbyggere-og-ildsjeler-2/

Det er dramatisk når kvartal etter kvartal saneres. Fabrikkbygg med kreative bedrifter erstattes av leilighetsbygg. -Det er heldigvis økende engasjement i arkitekt-bransjen omkring vern av gamle bygninger og kulturmiljøer, forteller Benedikte Landsnes. https://storhaugbydelsavis.no/2021/05/08/vi-vil-ikke-ha-flere-blokker/

Anders Svendsen Almesveen leverte i 2021 et 14 siders innspill med kommentarer og illustrasjoner til utbyggingsforslaget for Badehusgata 25 og Dokkgata 4.
https://storhaugbydelsavis.no/2021/02/09/la-svankeviga-bli-stjerne-i-prosjektet/

– God byutvikling må foregå på beboernes, og ikke utbyggernes premisser. Det er vi som skal bo og leve her, sier Endre Elvestad. 35 beboere fra Vindmøllebakken bofellesskap leverte en kritisk høringsuttalelse til planinitiativet for Badehusgata 25 og Dokkgata 4.
https://storhaugbydelsavis.no/2021/02/09/bevare-og-videreutvikle-stavangers-historiske-identitet-som-sjofartsby-industriby-og-trehusby/

Eli Nessa, som var leder i Urban Sjøfront, fikk mange henvendelser fra folk som ville etablere seg i området. De fleste spurte etter plass i gamle industrilokaler. Lavere pris er selvfølgelig en viktig faktor.
https://storhaugbydelsavis.no/2020/12/03/na-planlegges-svankeviga-og-molleneset/