Bedre trafikksikkerhet ved Midjord

Trailere, busser og personbiler står tidvis i kø gjennom Nymansveien.
Del på Facebook
200 Nylund-elever har skole i midlertidige lokaler på Midjord. Foreldrene er bekymret, og ønsker strakstiltak for å bedre trafikksikkerheten.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Mange elever krysser gata i fotgjengerfeltet ved Nedstrandsgata. Noen krysser gata mot Midjord, andre mot Nylund. De går på samme skole, men har hver sin skolevei. I tillegg krysses gata av mange unger som skal på fotballfritidsordning (FFO) og idrettsfritidsordning (IFO) i regi av Brodd på Midjord.

Torsdag 9. novemtber, i åtte-tiden om morgenen, hadde FAU-foreldre fra Nylund skole trafikkaksjon i krysset Nedstrandsgata og Nymansveien.

– Det går nesten like mange elever på Midjord som på hele Storhaug skole, sier FAU-leder Otto Alsaker Prestmo. – Hjertesonen, som reduserer trafikken rundt Nylund skole, gjelder ikke her. Det er ingen trafikkplan for elevene som har klasserom ved fotballbanen. Dette krysset er spesielt farlig for ungene. Vi ønsker å utvide hjertesonen og strakstiltak rundt Midjord og på veien mellom Nylund og Midjord og har derfor også invitert representanter fra kommunen hit i dag.

– Det er et godt tidspunkt for å trekke oss inn, sier Jorunn Oltedal Brembo fra Vei og trafikk. – Vi skal nå lage ny trafikksikkerhetsplan for årene 2025-2028.

– Vi skal bidra, sier Otto. – Trafikksikkerhetsplanen må ta hensyn til økt antall unger og hvordan trafikkbildet endrer seg med flere skoler, barnehager og trafikanter som følge av befolkningsvekst på Storhaug-halvøya.

To foreldre fra FAU og tre fra Vei og trafikk vil sjekke flere farlige krysningssteder og følger Nymansveien mot Varden. I krysset med Egersundsgata er hekken rundt renovasjonens returpunkt høy.

FAU-leder Otto Alsaker Prestmo i samtale med Jorunn Oltedal Brembo og Dagfrid Persdatter fra Vei og trafikk. FAU-leder vil også ta kontakt med Kolumbus og Trygg Trafikk. Vei og trafikk vil invitere Trygg Trafikk med på Hjertesonebefaring.

– Her kan unger komme springende rett ut i gata nesten uten å bli sett, kommenterer Jorunn. – Høye hekker er et stort problem og jeg vil oppfordre folk til å gi beskjed ved å varsle om feil via kommunens nettside (VOF). Du merker av på kartet hvor feilen er enten det i friareal, på veier eller sykkelstier. Akkurat denne hekken er kommunens så det skal vi nok få ordnet.

Det er mørkere enn nødvendig for skolebarna som først har krysset Nymansveien og så skal krysse Midjordgata. Gata er enveiskjørt og ofte full av mange parkerte biler. Det blir et uoversiktlig trafikkbilde. – Vi vil komme tilbake og se akkurat hvor barna krysser Midjordgata, sier Jorunn Oltedal Brembo. – Løsninger kan f.eks. være bedre belysning, parkering forbudt og senket steingjerde.

– Alle barn bør gå til skolen med mindre det er spesielle hensyn å ta, oppfordrer Therese Utkilen fra KFU (Kommunalt foreldreutvalg). – Det er sunt for barna med frisk luft før skoledagen begynner. Det kan gjøres sosialt, bidra til et godt miljø og det reduserer antall biler på skoleveien og rundt skolen. Vinn-vinn situasjon. Om de likevel kjører, bør de slippe barna av et stykke fra skolen så ikke bilene hoper seg opp nær skolen.

Lervig skole er ikke klar før 2025

Ny skole i Lervigkvartalet var januar 2018 forventet ferdig i 2023-2024. I februar åpnet det nye Broddhuset på Midjord med midlertidige lokaler for alle 4. klassinger fra Nylund skole. Det er snart seks år siden. Høsten 2023 flyttet alle tredjeklassingene fra Nylund skole inn i midlertidige brakker på Midjord.

– Skolen vil være ferdig om et års tid og vil gjøres klar for elevene i løpet av våren 2025. Vi vet ikke nøyaktig når elevene flytter inn, men det blir en gang før skolestart høsten 2025, opplyser Gurid Lomeland, rådgiver i oppvekst og utdanning.

Hva er grunnen til forsinkelsene?

– Medvirkende årsaker er at utarbeidelsen og godkjenningen av planene tok lengre tid enn beregnet og at en støtte på utfordringer i grunnforholdene da arbeidene kom i gang.

Rektors ønsker for Storhaug-skolene

Også rektor Frøydis M. S. Anthonsen var til stede under trafikkaksjonen. Frøydis pensjonerer seg ved årsskiftet.

Hvor lenge har du vært på skolen?

– Jeg startet i kommunen i 1983. Jeg var først litt rundt på flere skoler før jeg fikk fast jobb på Nylund skole. Jeg har vært rektor her siden første april i 1997, sier Frøydis.

Hva er dine største ønsker for skolenes framtid på Storhaug?

–Ungene er våre fremtidshåp. Jeg har i alle år både elsket skolen og ungene. Det er dem vi må tenke mest på.

Mine høyeste ønsker at det blir en flott STOLT-avdeling på den nye Lervig skole som vil ta imot de av våre elever som trenger det mest.

Og at det i tide planlegges for økning i antall ungdomsskoleelever. Alle vil ikke få plass på Svithun.

Hva vil du foreslå?

– Kanskje de voksne på Johannes læringssenter kunne fått nye lokaler slik at deler av Johannes kunne blitt tilbudt ungdommene våre i bydelen dersom elevtallet blir for høyt noen år.