– Vi må se gård og park som en helhet

Del på Facebook
Storhaug kommunedelsutvalg ønsker bredere tilbud for alle - både i den tidligere Hetland prestegård og på Sven Oftedals plass.

Fra venstre Katrine Lilleland (uavh), Hege Benedicte Blom Stene (V), Stig Fagerland (Sp), Grete Marie Kvalheim (FrP), Tone Brandtzæg (H), Kjersti Dybvig (SV), Tove Kvamme Kvalevåg (Ap), Bjørn Kjetil Fredriksen (Ap) og Helge Dagfinn Andersen (SV). Knut Oluf Hoftun Bergesen (H) og Federico Juarez Perales (H) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Kommunedelsutvalget hadde sitt siste møte i denne valgperioden tirsdag 26. september. En av sakene var 1. gangs behandling av detaljregulering for Sven Oftedals plass. Tone Brandtzæg (H) og Grete Kvalheim (FrP) fratrådte som inhabile da de er nære naboer.

-Området trenger en møteplass der folk i alle aldre kan treffes, og at gård og park ses som en helhet, sa Hege Benedicte Blom Stene (V). -Prestegården kan romme tilbud til langt flere enn kun faste brukere. Den kan bli en god arena for kunst og musikk, og gi kommunedelen et helt nytt tilbud. Etter forslag fra Hege vedtok kommunedelsutvalget enstemmig et ønske om utvidet bruk av huset.

Etter forslag fra Knut O. H. Bergesen (H) gikk utvalget inn for at parkområdet opparbeides for offentlig bruk, der så mye som mulig av området bevares og at omsorgsboliger bygges i henhold til kommunens arkitekturstrategi.

Utvalget er også positive til en sansehage (for omsorgsboliger) sør i området. Etter forslag fra Helge Dagfinn Andersen (SV) går utvalget inn for at lekeplassen flyttes for å få mest mulig sol og at det er ekstra viktig å oppjustere dette området som et møtested for barn og unge. Fra før har området blitt brukt lite og misbrukt.

Katrine Lilleland (uavhengig) tok initiativ til et enstemmig vedtak om at parkområdet bør gis mer synlighet i plandokumentet. Parkens beliggenhet og tidligere bruk viser at dette kan bli et viktig samlingspunkt for nærmiljøet ved en oppgradering der parken gjøres tryggere og mer tilgjengelig for beboerne, samtidig som det legges til rette for både økt bruk og aktiviteter ved å legge til rette for ulike aktiviteter og ulik bruk av parkområdet for alle aldersgrupper, særskilt ungdom.

Katrine fikk med i vedtaket konkrete forslagene fra nabolagsmøte:

  • Ungdom på Storhaug ønsker seg en basketballkurv i bydelen som er delvis under tak.
  • Beholde områder med «ikke-spesifikk» bruk.
  • Utred og bygg en paviljong som spiller på eksisterende arkitektur.
  • Ha benker/sittegrupper i nærheten av trær, bruke området smart for å beholde friare­alene.

Og til slutt, en sterk oppfordring om å invitere beboere, Verket, døve, andre brukere, de nærliggende skolene, fritidsklubb og idrettslag til en oppfølgende medvirkningsprosess for parken.

Et forslag fra Helge Dagfinn Andersen (SV) om at det tidligere Feierbadet må vurderes til annet bruk og ikke rives fikk bare hans egen stemme.