Varmen brannstasjon: Erfaringer fra et halvt års drift

Brannbilkortesjen på vei ned Breivikveien mandag 13. mars 2023.
Del på Facebook
Varmen brannstasjon er fagstasjon for rednings­dykking og tauredning. Ved eget bryggeanlegg ligger brannbåten Vektaren, politibåt og akutt forurensning-båt.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Hva er de viktigste erfaringene fra et halvt års drift?
– Ny stasjon med nærhet til sjø og rask tilgang til båt har betydd at den viktige responstiden har gått ned, forteller brannmester Raymond Wikre. – Stasjonens utforming er perfekt tilpasset driften. Dessuten er stasjonen bygd med gode skiller mellom ren og skitten sone og utformet på en måte som gjør utrykningstiden og klargjøringen mellom oppdrag kort og effektiv. Plasseringen av stasjonen er også bra med kort utrykningsvei. Stasjonen glir godt inn i nærmiljøet med lekeplass og park på taket.

Har dere hatt mange besøkende?
– De som har vært involvert i byggeprosjektet har hatt flere befaringer. Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta imot alle som ønsker en omvisning. Men det var veldig mye folk på Åpen dag på brannstasjonen i september og på den offisielle åpningen 1. juni, sier Raymond.

Er taket på brannstasjonen mye benyttet?
– Ja, det er godt med besøk i parken på taket. Mange foreldre med barn og mange voksne som går tur og tar en tur på taket som en del av promenadeturen.

Hva er spesielt med oppdragene dere utfører?
– Vi er ett av syv brannvesen i Norge med fast transportstøtteordning med helikopter. Neste stasjon i nord og sør med samme ordning er Bergen og Arendal. Det betyr at vi blir med Norsk Luftambulanse eller 330 ved drukningsulykker i store deler av sør-vest Norge. Vi har selvfølgelig også lokal drukningsberedskap med bil og båt.

Brannmester Raymond Wikre

Fortell om redningsdykkerne
– På Varmen skal det alltid være minimum tre operative dykkere på vakt. Disse har fullført redningsdykkerutdanning ved høyskolen på Vestlandet. Noen har også tilleggsutdanning i å lede dykkeoperasjoner, forklarer Raymond. – Stavanger var tidlig ute med disse tjenestene og initiativet skjedde mens brannstasjonen var på Lagårdsveien. På slutten av 80 tallet fikk noen tak i 10 000 kroner til en oppstart. Nå er det 32 redningsdykkere totalt i Rogaland brann og redning (RBR).

Varmen brannstasjon har siden mars 2023 hatt 574 oppdrag:

Automatisk brannalarm –  264 utrykninger til leilighetskomplekser og/eller næringsbygg.

 • Forurensing – 11 oppdrag
 • Trafikkulykke – 15 oppdrag
 • Brann i bygning – 28 oppdrag
 • Andre branner – 16 oppdrag
 • Person i vann – 71 meldinger om person i vann

Verken Rogaland brann og redning eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan gi tall som viser hvor mange av oppdragene som er varslet eller utført i Storhaug kommunedel.

Hva kan du si om oppdrag kategorisert som forurensing?
– Akutt forurensning er forurensing som oppstår plutselig og ikke er tillatt, forklarer Raymond. – Slik forurensning krever akutte tiltak. Ved slik forurensing er det viktig at man varsler brannvesenet. En fra publikum kan f.eks. ringe 110 fordi det ses noe olje i overflaten på vann. Vi sender mannskap ut, undersøker og stopper eventuelt kilden. I sjø kan vi legge ut lenser, på land absorberende bark. Omfanget på forurensing er bestemmende for vår respons. Den som forurenser skal ansvarlig gjøres. Men ofte er ikke årsaken kjent.

Fakta om redningsdykkertjenesten

 • I 2022 omkom 4 personer som følge av drukning i Rogaland. Redningsdykkere fra Rogaland brann og redning hentet opp 5 personer i live fra vannet i 2022. Så langt har 11 personer omkommet i drukning i Rogaland, 2 av disse i Stavanger.
 • Rogaland har gjennom flere år ligget på toppen i antall drukninger.
 • Drukningsulykker i vår region skjer oftest i bynære områder, ved båtkjøring, fisking langs kaier og i elver, eller under annen aktivitet i vannet som bading.
 • Denne våren og høsten har vi utdannet 8 nye redningsdykkere.
 • Et samarbeid med Luftambulansen og 330-skvadronen gjør at våre redningsdykkere bistår i redningsoppdrag over hele Sørvest-Norge fra Flekkefjord, Valle og Bykle i øst til Folgefonna og Stord i nord.

Fakta om tauredningstjenesten

 • 32 redningsdykkere har en dobbeltfunksjon både som redningsdykker og urban tauredder.
 • Hver brigade har i dag to superbrukere innen urban tauredning som har ansvar for opplæringen av mannskapene på sin brigade innen urban tauredning.
 • Tauredningstjenesten fungerer som en fagressurs innen redning og sikring med tau og rykker ut på oppdrag og hendelser i alle RBR sine ni eierkommuner.
 • I 2022 hadde den urbane tauredningstjenesten syv rene tauredningsoppdrag.

Barnehagebesøk på brannstasjonen:

Barnehagebesøk på brannstasjonen er byttet ut med Barnehagedagene. Årets Barnehagedager i høst er forbi, men ny mulighet kommer i mai 2024. Spørsmål om barnehagedagene og besøk på brannstasjonen for barnehager kan rettes til [email protected]

Bjørnis besøker barnehagene

Bjørnis reiser på besøk til barnehagene to ganger i måneden. Målet er at Bjørnis skal besøke alle de 300 barnehagene i eierkommunene i løpet av en 5 årsperiode. Har du spørsmål til Bjørnis kan du sende det til [email protected]

Bekymringsmelding om brannsikkerhet

Kontakt koordinator for bekymringsmeldinger på tlf. 989 09 405 eller via sentralbord tlf. 51 50 22 00 innenfor kontortid. Bekymringsmeldinger kan også sendes via branntips.no. Ved behov for akutt assistanse fra brannvesenet, ring alltid nødnummer 110.