Beboere har ryddet 300 tonn boss

Cato Stavenes og Jon Andreas Tyrell leverte 1800 plastsekker, 1000 små poser og 7000 engangshansker i Kvitsøygata 3. Nå er alt klart for den årlige ryddeaksjonen.
Del på Facebook
Små og store storhaug- beboere har hver vår i 30 år ryddet bosset vekk fra våre felles uteområder.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– Den fantastiske frivillige dugnadsinnsatsen gjør en stor forskjell for våre felles grønne områder, forteller Svanhild Svihus. Hun har koordinert bydelens ryddeaksjoner de siste 22 årene.

Vi legger fram sekker og hansker så kan folk hente og rydde selv, sier Tommy Kjær Andersen fra Vassøy beboerforening. Lørdag kl 14 har vi felles kafé for beboerne som har ryddet på Vassøystuå. I tillegg har Vassøy skole egen ryddeaksjon. På bildet henter Tommy sekker og hansker hos Svanhild Svihus i Kvitsøygata 3.

Ryddige områder er tryggere

Hva er forhistorien?
– Da Storhaug kultur og fritid i 1993 skulle lage arrangement i bydelens uteområder var det på noen uteområder så mye boss, sprøyter og hundedritt at de i samarbeid med parkavdelingen tok initiativ til en felles organisert ryddeaksjon for hele bydelen. Etterpå ble disse uteområdene tatt mer i bruk. Ryddige områder er tryggere og triveligere, forteller Svanhild.

I 30 år har den organiserte bydelsryddeaksjonen vært et fast vårtegn i bydelen. I fire sammenhengende dager i slutten av april har ca 3000 små og store deltatt. Gjennom 30 år har beboere fjernet 300 tonn med boss.

En lokal koordinert aksjon

Alle bydeler i Stavanger får kr 20 000 i støtte fra kommunen for å organisere lokale ryddeaksjoner. Storhaug kommunedelsutvalg har valgt å bruke dette tilskuddet til å engasjere en egen koordinator. Dette har gitt bredere oppslutning og større deltakelse.

Torhild Halvorsen var den første som koordinerte rydde­aksjonen. Storhaug frivilligsentral overtok å organisere aksjonen fra 1998. I tillegg til Svanhild har Trine Steffensen, Astrid Mjølhus og Grete Storm Dahl koordinert de årlige aksjonene.

Hva gjør du i denne jobben?
– Jeg starter planlegging i februar/mars med utsendelse av informasjon til alle samarbeidspartn­ere, forklarer Svanhild. – Jeg har god oversikt over det lokale engasjementet. I alle disse årene har detaljene om hvem som rydder hvor og kart med felles oppsamlingsplasser blitt presentert i bydelsavisa.

Koordinator har sørget for utdeling av gratis sekker og hansker. Fram til for få år siden var det en egen styringsgruppe for aksjonen med representanter fra næringsliv, beboere, skoler, park/vei/renovasjon, kommunedels­utvalg og frivilligsentral.

Lokale sponsorer har ytt bidrag som har sørget for grillmat til utendørsarrangementet i Rasmus Risas gate, og gratis brus/juice og boller til alle barna som deltar fra skoler, barnehager og idrettslag.

Også dette årets bydelsryddeaksjon organiseres av Storhaug frivilligsentral i samarbeid med Storhaug kommunedelsutvalg, Renovasjonen IKS og Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune. Svanhild Svihus er engasjert som koordinator tilknyttet Storhaug frivilligsentral med ryddebase i Kvitsøygata 3.

– Det viktigste med den lokale ryddeaksjonen er at flest mulig folk blir engasjert og at vi får til holdningsendringer, sier Cato Stavenes fra Idrett og utemiljø på Storhaug/Hundvåg.

Har du selv deltatt i ryddeaksjon?
– Ja, det var veldig kjekt. Jeg har bodd på Storhaug hele mitt liv og gikk på Nylund skole. Vi ryddet i Emmaus og fikk etterpå belønningen på Storhaugmarka med boller og brus.