– Hvordan bli kjent med hverandre over to gjerder og en grøft?

Del på Facebook
Beboere på Møllehaugen har igjen uttalt seg mot bygge­planene for Sjøkanten Park. Det handler om høye rekkehus i skråningen mot Dokksmauet i nord og mot den planlagte sjøparken i Spilderhaugvigå i sør. 22 beboerne fra nærområdet har levert en seks sider lang detaljert merknad mot det de synes er segregerende og privatiserende løsninger.

Beboerne vil gjerne ha et felles møte med byggherrens representant, A-lab, for å finne konstruktive løsninger sammen. I bakgrunnen ses de fire første av fem leilighetsblokker på felt B1.
– I skråningen rett bak oss planlegges felt B2, 10 rekkehus over tre etasjer. Den siste enheten ligger få meter fra sjøkanten og blokkerer og privatiserer en viktig offentlig, grønn kobling, forklarer Martina Andersson. Høydene vil bety at Dokksmauet havner i skyggen bak de nye boligene og ikke lenger vil synes fra sjøen, tilføyer Kjersti Engelsen Ødegård. Foto Sten Solberg.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– Det verste er høydene, volumene og få meters avstand til oss som allerede bor her, sier Ingunn Aksland. – Prosjektet bør ta læring fra andre nyere utbyggingsprosjekter som ikke har klart å koble sammen gammel og ny bebyggelse, noe som har ført til segregering og høy gjennomstrømming av beboere de siste ti årene, fastslår Øystein Lunde Ohna. – Jeg liker dårlig privatisering av sjøkanten og at vår nabolagshage får blokkert tilgangen til sjøen, sier Marita Gåsvær Digre. Nabolagshagen er viktig da mange i de gamle husene ikke har en egen hage eller tilgang til fellesareal.

– Mellom de nye rekkehus­ene og Dokksmauet planlegges det både en høy forstøtningsmur med et massivt trafikkgjerde og balkonggjerder. Hvordan skal nye og gamle naboer bli kjent med hverandre over to gjerder, spør Martina. – Her ønsker vi et grønt og hyggelig gatemiljø med adkomster til både nye og gamle hus, der barna fra begge sider av gaten kan leke, uten å risikere å falle ned i den mørke grøften. Det er uforståelig at A-lab holder fast ved et så segregerende grep i et av fokus-områdene til områdeløftet.

– Vi vil gjerne ha et felles møte med A-lab for å finne flere konstruktive løsninger sammen, ­mener beboerne som skrev merknaden.

–  Byggesøknaden forholder seg til den vedtatte reguleringsplanen uten dispensasjoner. Vi ser derfor ikke behovet for å treffes, sier arkitekt Tina Torgrimsby fra A-labs hovedkontor i Oslo. – Vi har tatt noen innspill til følge og sender snart ut et nytt nabovarsel som vil gi mer informasjon om terrengoverganger og hvor to av rekkehusene trekkes litt lenger unna nabobyggene.

Storhaug bydelsavis har hatt flere artikler om byggeprosjektet i Spilderhaugvigå bl.a. i avis nr 3-2018, 6-2018, 5-2019, 3-2020 og 5-2021.

https://storhaugbydelsavis.no/2021/10/19/dokksmauet-vil-ikke-vise/

https://storhaugbydelsavis.no/2021/10/17/stavanger-stoberi-doks-historie/

Hele merknaden kan leses i kommunens innsynsløsning:

https://einnsyn.no/api/v2/fil?iri=http://data.einnsyn.no/noark4/79722490-b2af-4738-9688-b0bc2485246e