Vil ha STØRRE Lervigpark

– Vi er mange som ikke ønsker at havutsikten tettes igjen med nye boligblokker i enden av Lervigparken, sier Arne Bernt Dahle. -Det markerte feltet midt i bildet viser hva som kan gå tapt. Foto Sten Solberg.
Del på Facebook
– For første gang i mitt liv har jeg tatt initiativ til et opprop, forklarer Arne Bernt Dahle. – Svært mange støtter omregulering fra bolig til park. 354 underskrifter er sendt som et innbyggerforslag til kommunestyret og som et endringsforslag til kommunens arealplan.

Sigrid Bækholt
[email protected]

 

Hva er de viktigste argumentene?
– Det er veldig mange gode argumenter for større parkområder, sier Arne Bernt Dahle. -Hvis jeg skal oppsummere hva de fleste fra området er opptatt av så er det

Området har allerede meget stor boligtetthet og svært få – og små – grønne lunger

Flere boliger, ny skole og barnehage øker behovet for mer park

Nye blokker vil ta utsikt fra svært mange inklusiv sykehjemmet

Ny brannstasjon tar fem mål fra parkområdet og satte en stopper for blå promenade via bro over bukta

Bading fra parken vil trolig ikke tillates pga beredskap fra brannbåt og politibåt. Da er det ytterst i parken bading vil være mulig.

Hva er dette med en opsjon?
– Kommunen eier den aktuelle tomta. Solon Sørvest AS eier en opsjon som før har vært i hendene til Vinkelhuset/Kruse Smith/­Siriskjeret Utbygging. Den ble underskrevet av Inger Østensjø som var rådmann i 2007.

Opsjonen gjaldt den gang utbygging av trinn 2 og den er nå hele 16 år gammel, uten at den har vært brukt til noe hittil. Plan­ene den gang hadde et maks-­antall på 150 boliger for hele området. Sameiet Vannkanten i trinn 1 har nå 130 boenheter – så i hht reguleringsplan 2200 er det kun 20 boenheter «ledig», forklarer Arne Bernt Dahle.

Arne Bernt Dahle forklarte ønsket om å omregulere ytre del av parken på møte i Storhaug kommunedelsutvalg 24. januar. – Nå ønsker vi drahjelp, sa han.

  • Jeg blir så glad hver gang noen ikke vil ha flere blokker, men vil ha flere grøntområder, sa Hege Benedicte Blom Stene (V).
  • Jeg regner meg som inhabil fordi jeg bor der, sa Stig Fagerland (Sp). – Men hvor lenge varer opsjonen, hvor lenge har de rett til å bygge på tomten?
  • Vi er for dette, med over 300 underskrifter kan dere få den tatt opp i kommunestyret, sa Helge Dagfinn Andersen (SV).
  • Jeg har signert oppropet, sa Grete Kvalheim (Frp).
  • Jeg kan signere. Vi kan sende inn spørsmål om dette og ta saken opp med våre gruppeledere, det er derfor vi har disse åpne halvtimene, sa Hege Benedicte Blom Stene (V).

UTVID PARK TIL FJORDEN

– Styret i Sameiet Lervigpynten gir sin fulle tilslutning til oppropet og ønsker IKKE flere blokker ytterst i parken, sier styreleder Reidar Scott Østerhaug. – Det er allerede en svært høg utbyggingsgrad rundt Lerviga og svært lite grøntareal.

Bjørn Kjetil Fredriksen (Ap) ber administrasjonen svare på hvor langt planene rundt boligene har kommet og om området kan omreguleres til park uten at det utløser erstatningsplikt hos utbygger med opsjon. Og kan en slik omregulering eventuelt løses ved at utbygger tilbys en erstatningstomt et annet sted i kommunen.