Vi har INGEN barn å miste!

Beboere på Lervigbrygga ønsker bl.a. redusert fart, merking av overganger og etablering av fartsreduserende tiltak i tilkomstveien. Foto Kenneth Bøe.
Del på Facebook
– Det eneste vi ønsker er å forhindre en alvorlig ulykke. Selv da området var skiltet som gatetun var det mange stygge hendelser. Siden 2012 er det søkt om flere sikkerhetstiltak som er avvist, sier Kenneth Bøe.

Kenneth tok initiativ til å samle underskrifter. Nær 300 underskrifter er samlet inn (minsak.no/sak/2823) for å bedre trafikksikkerheten på Lervigbrygga.

– Nå er plutselig fartsgrensen økt til 30 km/t. Med økt fartsgrense og økt aktivitet i området, øker også risiko for en alvorlig ulykke, sier Kenneth.

– Bygging av Lervigbrygga startet i 2012. Det bor omtrent 345 barn under 12 år her. — Prosjektet består i dag av 900 boliger og Lervig Brygge barnehage er barnehage for 101 barn, forklarer Kenneth. _

Vi har søkt kommunen om fartsreduserende tiltak, skilting og overganger, men det er tross mange nestenulykker gitt avslag på alle søknader med svar om at Lervigbrygga anses som et område med god trafikksikkerhet og lav risiko. Det er vi ikke enige i! Planområdet bygges fortsatt ut, det er svært mye anleggstrafikk og barna må krysse tilkomstveiene for å komme til barnehagen og til park og strand i planområdet.

Maiken Ree (Ap) er også opptatt av mangelen på trafikksikkerhet på Lervigbrygga. På møte i utvalg for miljø og utbygging 22. februar vil hun be administrasjonen svare på hva som gjøres for å ivareta trafikksikkerheten og om det kan gjøres en ny vurdering av om fartsgrensen kan settes tilbake til gatetun (5-7 km/t).