Produksjon fra Blikken til East-Side

Ole Rugland fortalte om Blikken og Skanems historie. -Akkurat her vi sitter, i The Gardens lokaler, gikk tidligere Tougata. Utsteinsgata og Haukeligata gikk også gjennom dette store kvartalet som ble tettet igjen som følge av Blikkens store industriutvidelser.
Del på Facebook
– Å du å du – vi ventet cirka 50 gjester – og så kom det over 200, utbrøt Johnny Emanuelsen rørt da Storhaug historielag arrangerte åpent møte om Blikken før og nå på The Garden onsdag 11. januar. – I tillegg til kjekke møter som dette, samler vi inn lokalproduserte gjenstander som kan bli begynnelsen til et industrimuseum.

Sigrid Bækholt
[email protected]
Foto: Sten Solberg

Historieinteressen er stor på Storhaug. Det er fullt hus på de fleste møter som handler om bydelens historie. I tillegg er det økende interesse for å ta vare på større deler av historien enn vedtatte planer tilsier. Dette gjelder både vanlige trehus fra århundreskiftet, fabrikker, industrilokaler og hele områder.
Noen av de utrolig mange produktene som ble laga på Blikken ble vist fram av Ole Rugland.

Ole Rugland fortalte at han er arbeidende styreformann i Skanem hvor han har jobbet i 38 år. – Historien om Blikken kjenner nok mange andre bedre enn meg, men jeg har lest meg opp, sa Ole. – Utgangspunktet for hele markeds og kundegrunnlaget var hermetikkindustrien. Hvordan konservere maten?

Albert Barstad, Halfdan Lunde og Robert Scholz etablerte Stavanger Bliktrykkeri og Maskinværksted (Blikken) i 1905. Et oldebarn av Barstad er forresten til stede i salen i kveld, opplyste Ole Rugland.

Blikken var veldig utadvendt og eksportorientert, forklarte Ole mens han viste bilder fra det første trykkeriet. Utviklingen gikk fra trykkeri til å produsere hermetikkbokser og maskiner til hermetikkfabrikkene.

Franske Cebal kjøpte opp Stavanger Bliktrykkeri i 1973. Navnet ble endret til Skanem (kombinasjon av ordene Skandinavia og Emballage). Ole Rugland ble ansatt som administrerende direktør i 1985 og kjøpte Skanem i 1986 kan vi lese på Skanems nettside.

Skanem ble patentinnehaver og første leverandør av lett åpent lokk til aluminiumsbokser i Norge. – Skanem er en helt annen plass nå, vi er i hele verden. Vi dekorerer emballasjeprodukter og reinvesterer i emballasje for å bli mer miljøvennlige. Siste ord i Skanems historie er ennå ikke fortalt, sa Ole Rugland.

Helt til venstre ses kontorblokka med inngangsparti mot Kjelvene. Den ble tatt i bruk av BI fra 2003 til 2019. Etter ombygninger flyttet kommunens barnevern inn i 2020. Så følger forslaget til det nye East-Side kvartalet med nye gjennomgangsveier, her mot Haugesundsgata. Illustrasjon fra K A P – Kontor for Arkitektur og Plan as.

UTBYGGINGSPLANENE
– Vi har lagt bak oss tiden hvor alt skulle sentraliseres. Nå er det tid for å ta byen tilbake til oss som bor her med gjenbruk, spesialbutikker etc, innledet Brit Rugland om utbyggingsplanene. – Her kommer ikke små leiligheter, men arbeidsplasser. I de nye byggene ønsker vi mangfoldig næringsvirksomhet og urban produksjon som Lises ysteri, Craigs bryggeri og May Tones combucha.

Brit Rugland er blant annet daglig leder for Stavanger Investering Eiendom som holder til i Ryfylkegaten 13.

– Vi ønsker full transformasjon i vårt utbyggingsforslag og håper vi lykkes i å få mange leietakere, forklarte Brit. – Som illustrasjonen viser kan deler minne om gamle fabrikkbygg. Vi vil åpne kvartalet igjen og vi vil åpne opp mot Haugesundsgata. Vi ønsker å få til mange byrom med gode opplevelser i et levende bylandskap.

Noe har skjedd i arbeidsmarkedet. De unge vil være nær sentrum. Noen lurer på hvorfor vi har valgt det internasjonalt navnet East-Sidekvartalet. Vi synes navnet forteller hva slags liv vi ønsker her. At akkurat her er de kuleste områdene. De skarpe unge vil bo her, eastside. Vi er også åpne for internasjonale selskaper og viser at vi bidrar med et interessant område.

Vi har sendt inn detaljregulering for området som ikke er kommet til behandling ennå, avsluttet Brit Rugland.