Norsk Folkehjelp Stavanger 20 år inni fjellet

Arnfinn Arnesen (61) og Norsk Folkehjelp Stavanger har i over 20 år holdt til i tilfluktsrommet med adresse Paradisveien 18.
Del på Facebook
– Norsk Folkehjelp ­Stavanger er en beredskapsorganisasjon som bistår med ambulanser, utstyr og mannskap ved leteaksjoner og i katastrofe­sammenheng, forteller Arnfinn Arnesen. – Alle våre aktive medlemmer er utdannet i førstehjelp. Mange har også spesialkurs.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Arnfinn Arnesen meldte seg inn for 33 år siden og har de siste 14 årene ledet Norsk Folkehjelp Stavanger. Han har full jobb som tekniker på sykehuset og anslår grovt beregnet at han frivillig bidrar med ca et halvt årsverk i året i arbeid for organisasjonen.

Arnfinn viser rundt i tilfluktsrommene som Norsk Folkehjelp Stavanger har disponert i Paradis i over 20 år. Lange ganger strekker seg inn i fjellet. Rom og lager er fylt av hyller og skap som inneholder det meste organisasjonen trenger til beredskap, søk og kriser. Strukturert og organisert finnes her sambandsutstyr, verneutstyr, medisinsk utstyr, feltsenger, tepper, utslagbare senger, bårer, vanntanker, bærbare toaletter og mye mer.

Leteaksjoner og katastrofer

Hva er de viktigste oppgavene?
– Vi er en beredskapsorganisasjon som står klar til å bistå ved leteaksjoner, forteller Arnfinn. – Det kan gjelde pasienter fra institusjoner, mennesker som sliter med å håndtere hverdagen, tur­gåere og andre. Vi har også en rolle i katastrofesammenheng. Da kan vi bistå med ambulanser, utstyr og mannskap.

Alle våre aktive medlemmer er utdannet i førstehjelp. Mange har også spesialkurs innen alt fra fjell og snø til båt og vann. Vi bistår også ambulansetjenesten med noe transport av syke ut fra sykehus.

I de siste årene har samarbeid med Stavanger kommune blitt viktigere. Vi har her to innfallsvinkler der det ene er, sammen med andre, å opprette et evakuert- og pårørende senter og det andre er en generell beredskapsavtale. I krise skal vi ivareta eldre/syke som kommunen har ansvar for ved bl.a. å sørge for at de har varme og mat.

Under pandemien ble vi brukt til observering etter vaksine på vaksinesenteret, og vi lånte ut utstyr til luftveislegevakten.

Hyller og skap inneholder det meste til beredskap, søk og kriser

Ønsker nye lokaler

Hvordan er det å ha lokaler i tilfluktsrom?
– Det er en utfordring at vi alltid har vært på leiemarkedet, forklarer Arnfinn. – Med liten egenkapital var det vanskelig å kjøpe noe eget. Da Sivilforsvaret skulle ut av tilfluktsrommene i Paradis kontaktet vi ordføreren for å få tak i disse lokalene som var i god stand. Vi har nå vært inne i fjellet i over 20 år.

Det har fungert rimelig greit. Men vi vokser og bør komme oss videre. De mange kjøretøyene trenger en garasje. Fukten merkes på utstyret innendørs, selv om det er bra lokaler. Inneklimaet er ikke så bra over tid, spesielt ikke for dem som har astma.

Vi ønsker sterkt å være ett åpent tilbud for flere innbyggere – et sted folk kan samles for samhold og sosialt samvær.

Avtalen med Stavanger kommune er kjempegod. Men verdenssituasjonen drar seg til og vi må kanskje raskt trekke oss ut av lokalene fordi de kan trenges til andre formål.

Vi har spart opp en god egenkapital som kan brukes til å kjøpe et nytt sted. Fram til nå har investorer med mye mer på konto enn oss kjøpt opp det meste vi har ønsket oss. Men vi gir ikke opp.

Tilfluktrom Storhaug. Arnfinn Arntsen viser oss rundt i Norsk Folkehjelps lokaler

Egenberedskap

– Samfunnstutviklingen har i nyere tid gjort oss mer sårbare og avhengige av elektronikk, døgnåpne butikker og ikke minst annen infrastruktur, forklarer Arnfinn. -Bare tenk på en boligblokk som gir færre muligheter til å fyre i egen ovn eller som før i tiden, kunne hente vann i nærmeste bekk. Før i tiden var det nok en mer utviklet ubevisst egenberedskap. Det var vanligere med syltet mat eller spekemat i spiskammeret i stedet for som nå, å kjøpe det meste i butikken etter hvert som du trenger det.

Har du noen gode råd?
– Vi vet ikke hva den tiden vi lever i nå kan ende opp i. Det har i flere år vært fokus på egenberedskap. Det offentlige oppfordrer alle til å lagre mat og vann m.m. Det kan gjøre noen skremt. Men vi har pandemi og krig i Europa tett på oss og vi er vitner til generelt hissigere vær.

Ja, jeg tenker vi må ta egenberedskap på alvor. Ikke fordi vi forventer det verste, men fordi det kan oppstå situasjoner der det blir vanskelig å få tak i det vi ellers tar for gitt. De fleste av oss har alltid en del liggende, både av mat, drikke og annet materiell.

Det handler i hovedsak om å oppskalere dette noe. Litt mer lys, varme, knekkebrød etc. Har vi litt campingutstyr, eller kan vi få tak i noe? Det er ikke snakk om at vi bygger hvert vårt fjellanlegg men at vi tenker oss om hva det er veldig viktig å ha. Et godt råd er å ta en titt på Stavanger kommunes side stavanger72.no. Den inneholder mange gode råd og mye informasjon.

Og viktigst av alt, tenk nettverk og da mener jeg ikke data. Har du familie eller bekjente som trenger hjelp, så gjør avtale med dem. Eller trenger du hjelp selv? Så sjekk med kommune eller familie/venner.

Vi trenger flere!

Har dere behov for nyrekruttering?
– Vi har jevn tilstrømming av nye medlemmer, men ikke nok. Så vi trenger flere. Meld dere inn og få kurs og utdanning gratis, oppfordrer Arnfinn. – Vi kan lokke med et kjempegodt felleskap der vi ønsker å gjøre hverandre gode. Hverdagen er ikke preget av aksjoner og blålys, men vi får gode og spennende aktiviteter med ujevne mellomrom. Ikke alle egner seg til alt, med det finner vi ut etter hvert, ta kontakt!

Vi har nytt kurs for førstehjelpere som starter med e-læring 8. januar og praktisk kurs helgen 19. – 21. januar. Info legges ut på Facebook: Norsk Folkehjelp Stavanger, eller om du er interessert send epost til [email protected] eller ring 51 53 60 50.

En god innfallsvinkel for dem under 18 er vår ungdomsgruppe. Der er de med fra de er 12-13 år til vi må kaste dem ut når de er for gamle. Med andre ord et kjempe læringsmiljø for å komme videre i saniteten som driver med søk- og redning.

Noe du vil si til slutt?
– Husk juletrefesten vår for de små på Midjord bydelshus søndag 1. januar klokken 16-18. se vår facebookside for informasjon og påmelding.