Modulbygg med fire klasserom på Midjord

Midlertidige undervisningsbrakker for nytt trinn fra Nylund skole skal stå klar fra høsten 2023 og plasseres på idrettsområdet mellom Broddhuset og Midjord bydelshus.
Del på Facebook
Stavanger kommune skal leie en midlertidig undervisningsbrakke for elever fra Nylund skole. Modulbygget plasseres på Midjord fra høst 2023 fram til Lervig skole er klar for innflytting. Dette ble enstemmig vedtatt av Stavanger formannskap 3. november.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– Vi er veldig fornøyde med at formannskapet nå har vedtatt en midlertidig løsning for plassproblemene på skolen, sier Otto Alsaker Prestmo som er FAU-leder ved Nylund skole. – Det som er viktig for FAU er at modulbyggene er klare til skoleåret 2023-2024, og at det ikke blir store forsinkelser i arbeidet med Lervig skole.

Vi vil gjerne berømme både elever og ansatte ved skolen, som har vært veldig løsningsorienterte i utfordringene de står overfor hver dag. Vi håper at de nye modulbyggene vil gjøre hverdagen deres enklere og mer forutsigbar frem til en ny skole står ferdig litt lenger ned i gaten, sier Otto.

Elever fra småskoletrinnet

– Vi har ikke startet prosessen her på skolen om hvem som skal være på Midjord fra 2023, forklarer rektor Frøydis Anthonsen. – Tidligere har vi hatt 4. trinn. Nå har vi 3. trinn. Så høyst sannsynlig blir det nok elever på småskoletrinnet. Det er vanskeligere å ha mellomtrinnet på Midjord da de har faglærere og trenger en rekke spesialrom.

Den beste løsningen

– Vi har for en tid tilbake vært på befaring sammen med representanter fra Stavanger kommune og Nylund skole, forteller Kyrre Sandven som er daglig leder i Brodd Fotball. – Vi har stor forståelse for at kapasiteten på Nylund er sprengt, og selv om dette ikke er en god løsning for noen involverte så er det nok den beste løsningen all den tid Nylund skole allerede er etablert med et klassetrinn på Midjord. Og så håper vi som alle andre involverte at fremdriften med nye Lervig skole går som planlagt, slik at oppholdet på Midjord for Nylund skole blir kortest mulig.

Plassering av modulbygget vises i lys lilla farge og vil sannsynligvis få to etasjer med to klasserom per etasje sammen med arbeidsrom for seks lærere, heis, garderober til elever og ansatte, teknisk rom og lager.

Andre løsninger som ble vurdert

  • Flytte ett trinn til den tidligere arbeidsskolen for gutter («Abbas») i Nedre Dalgate 72
  • Låne ledige klasserom på Buøy skole og busse 7. trinn dit
  • Ny brakkerigg med arbeidsrom for 50 lærere nær skolen, og gjøre eksisterende arbeidsrom på hovedbygget om til klasserom
  • Leie kontorlokaler nær Nylund skole som arbeidsrom for lærere.
  • Løse behovet innenfor eksisterende lokaler