Gratis juridisk rådgivning til barn og unge under 25 år

– Trenger du hjelp med å finne ut av rettighetene dine? Kom gjerne innom vårt kontor i Bergelandsgata 35, inviterer Mari Smith-Gahrsen. Hun er ansatt som jurist i full stilling på prosjektet Ung rettshjelp under Kirkens Bymisjon.
Del på Facebook
– Ung Rettshjelp er for alle barn og unge under 25 år som trenger hjelp. De kan komme til oss og fortelle om problemet de har, så er det vi som tar stilling til om det er noe juridisk i det eller ikke. Vår oppgave er å informere om hvilke rettigheter man har, forklarer Mari Smith-Gahrsen.
Sigrid Bækholt
[email protected]

Det kan være vanskelig å vite at man har et juridisk problem. Mange som tar kontakt forteller at de føler seg urettferdig behandlet, men ikke nødvendigvis at de vil klage på behandlingen. -I slike tilfeller kan vi informere om hvilke rettigheter man har og gjøre de klar over eventuelle klagemuligheter. Vi skal veilede og bistå i enkeltsaker, sier Mari.
– Det kan for eksempel være ved å skrive klager og søknader til forvaltningsorganer, representere en klient i forliksrådet, eller ved å informere om prosessen i en straffesak når en klient skal inn til sin første samtale med politiet.
Vi jobber også forebyggende med å informere barn og unge om deres rettigheter og plikter, for eksempel gjennom foredrag eller andre oppsøkende aktiviteter.

Hva slags saker blir dere kontaktet om?
– For eksempel at de ikke får utbetalt lønn, mobbing som ikke blir tatt tak i eller spørsmål i tilknytning til første samtale med politiet. Vi blir også kontaktet når huseier ikke betaler tilbake depositum, ved spørsmål om gjeld og mer, sier Mari Smith-Gahrsen.
– Vi bistår i de juridiske i sak­ene, og henviser videre om saken gjelder et annet område. Noen saker er mer komplekse enn andre og krever mer tid for å gi den rette bistanden, legger hun til.

Fylle et tomrom

Prosjektet er ment å være et tilbud som fyller tomrommene der andre ikke er. Dersom klienten kan ha krav på annen gratis hjelp, for eksempel fri rettshjelp, henvises saken videre til riktig instans. En viktig del av jobben er å sette barn og unge i kontakt med hjelpeapparatet eller riktig forvaltningsorgan.
Ung rettshjelp åpnet i Bergelandsgata i begynnelsen av oktober med en prosjektperiode på 3 år. Prosjektet ledes av Camilla Andersson som er leder av Gatejuristen i Stavanger.
– I Gatejuristen møter vi mennesker med ruserfaring som ofte har hatt krevende liv fra tidlig alder. Vi ser at det kunne ha betydd noe om vi hadde kommet inn og bidratt tidligere i disse tilfellene. Samtidig ser vi et økende behov for rettshjelp i målgruppen opp til 25 år via andre samarbeidspartnere og offentlige instanser som arbeider med barn og unge, sier Camilla Andersson som forklaring på hvorfor Ung rettshjelp nå lanseres i Stavanger.
Både Mari og Camilla er opptatt av at det skal være lett å ta kontakt.

Nasjonal nettside for mer informasjon:

https://kirkensbymisjon.no/ungrettshjelp/
Instagram: @ungrettshjelp
TikTok: @ungrettshjelp
Facebook: Kirkens Bymisjon, Ung rettshjelp