Åpen dag – Storhaug skole 120 år

Skolebarn ved inngangen til skolegården foran Storhaug skole. Ca 1930 til 1940. Fotograf Hans Henriksens arkiv. Stavanger byarkiv.
Del på Facebook
– Storhaug Skole feirer 120 år og har hatt flere markeringer i løpet av året, forteller Susanne Rodvelt Haugland, avdelings­leder på Storhaug skole. – ­Onsdag 16. november blir det åpen dag! Da åpnes hele skolen! Alle som vil kan komme innom for å se på utstillinger i klasserom og kanskje mimre tilbake til den tiden de selv gikk på skolen?

Åpent hus starter klokken 17 med sang fra hele skolen i skolegården før huset åpnes for besøkende frem til klokken 19. I uke 44-46 blir det jubileumsuker på skolen og elevene får besøke skolemuseet, ha «gammeldag», lære gamle sanger og leker og lage ulike ting.

For 120 år siden, 5. september 1902, ble Storhaug skole høytidelig innviet. Storhaug var den første store folkeskole i mur som var bygget i Stavanger. Ungene i bydelen hadde selvfølgelig gått på skole før også, men klassene hadde vært spredd rundt på forskjellige bygg.

Det ble drevet undervisning i Ynglingeforeningens lokaler i Asylgata, i Johannes børneasyl, Blåsenborg skole, Johannes skole og Petri skole. Etter hvert var det ikke plass til alle barna og i 1899 henstilte skolestyret i Stavanger kommunestyret om å bygge et nytt skolebygg i østre bydel. Stavanger kommunestyre vedtok i juli 1900 å bygge en ny skole på «Hetlandsmarka».

Hva skal skolen hete?

At skolen fikk navnet Storhaug var ikke en selvfølge. Rundt århundreskiftet var ikke navnet Storhaug et innarbeidet begrep blant lokalbefolkningen. Mange ønsket å oppkalle skolen etter et kirkesogn, som på den tiden var vanlig. Men både Johannes og Petri var allerede brukt. Vår Frue skole ble foreslått, men siden Frue sogn lå i Hetland kommune og skolen skulle bygges i Stavanger, gikk dette navnet ut.

Skolen ble tatt i bruk 18. august 1902 og bildet er nesten like gammelt. Den tre etasjers murbygningen ble tegnet av Hans L. Juell, som også var prosjektleder for byggingen. Den besto av 22 klasserom, pluss en kjelleretasje med sløydrom, bad og rom for sentralfyring. I tillegg ble det reist et ekstra bygg til gymsal og vaktmesterbolig. Siden elevene var delt i jente- og gutteklasser, ble det også laget egen inngang for jenter og gutter. Guttene brukte den venstre inngangen av skolen og jentene den høyre. Det samme gjaldt for lærerne.
Fotograf: Carl Johan Jacobsen (1863-1919). Stavanger byarkiv.
Elever i skolegården