– Varmen brannstasjon er da både et humoristisk og historisk korrekt navn

Byggearbeidene pågår for fullt på Varmen brannstasjon som skal stå ferdig våren 2023. Lervigparken skal også stå ferdig i 2023. Lervigkvartalet skal stå ferdig i løpet av 2024 (fra kommunens nettside). Foto: Sten Solberg
Del på Facebook

Forfatter og historiker Gunnar Roalkvam er svært fornøyd med at ordet Varmen endelig ble tatt i bruk offisielt. – Varmen brannstasjon er da både et humoristisk og historisk korrekt navn, sier han.

– Dette navnet er midt i blinken, synes også leder i Storhaug historielag, Johnny Emanuelsen. – Begrepet ble før i tiden brukt nedsettende, av de utenfra, rett og slett stigmatiserende, av folk som kanskje ikke hadde vært her en gang. Selv er jeg stolt av å komme fra Varmen.

– Navnet Varmen har sitt opphav i varmeutviklingen særlig fra de to støperiene, det ene ved Spilder­haug og det andre i Lervig. Stavanger Jernstøperi lå i bakken rundt 100 meter fra brannstasjonen, fortalte Gunnar Roalkvam i sitt foredrag om ­Industriens ­epoke i Østre bydel på Bergeland bydelssenter i forrige uke.

Det var utvalg for by- og samfunnsutvikling som med 8 mot 3 stemmer vedtok at navnet blir Varmen brannstasjon. Både administrasjon og stedsnavntjenesten ville at navnet skulle være Lervig brannstasjon.

Diskusjonene har bølget fram og tilbake, for og mot bruk av ordet Varmen. Mange har hatt svært forskjellige oppfatninger både om hvor Varmen egentlig var geografisk og hvem som i sin tid brukte ordet i positiv eller negativ betydning.