Ny plan for Mølleneset: Uavklart om kornlagring

Fra venstre Sverre Landmark, rådgiver for Felleskjøpet Agri, Paul Korsberg, plankonsulent fra Prosjektil og Ane S. Dahl, arkitekt Helen & Hard foran modellen som viser endringsforslagene. I bakgrunnen ses Storhaug kommunedelsutvalg.Fra venstre: Nedre Banegate, Pedersgata, Dokksmauet. Tverrgående gater er Vindmøllebakken Dokkgata og Støperigata.
Del på Facebook
– Dette vil ta tid. Hvis man beslutter å avslutte kornlagring så vil vi være der med en plan for 23 mål sentrumsområde, sa Sverre Landmark som er rådgiver for Felleskjøpet Agri.

Sigrid Bækholt [email protected]

Storhaug kommunedelsutvalg ble orientert om framtidsplanene for havnesiloene på sitt møte tirsdag 16. august på Bergeland bydelssenter.

Arkitektene Helen & Hard (som holder til i Erfjordgata) og Prosjektil AS vil snart legge fram forslag til ny reguleringsplan på vegne av grunneier Felleskjøpet Agri. Tomten rommer Skandinavias største kornlager.

– Vi vil vise dere de siste illustrasjoner og modell av prosjektet og dere er de første som får se det, sa Ane S. Dahl fra Helen & Hard til kommunedelsutvalget.

Totalt kan det bli mellom 250 og 300 nye boliger med en høy andel store boliger, kanskje også et bofellesskap som i Vindmøllebakken. Men også næringsarealer, kafé, naboskapsrom.

Foran fra venstre ses Spilderhaugvigå, nytt sjøbad, to nye utfyllinger i sjøen med boliger og en ny båthavn. Pedersgata foreslås åpnet og forlenget med et nytt trappeanlegg, noe som gir direkte adgang for alle, både til området og sjøbadet. To siloer er foreslått fjernet og en silo foreslås transformert.

Møllebygningen fra 1929 foreslås bevart og omtales som hjertet i planen (midt i modellen). Spesielt førsteetasjen i denne kan bli attraktiv for små næringer.

– Ved å fjerne den største siloen, som sto til høyre i modellen, blir det plass til en park på drøyt 2,5 mål. Blant de største endringene fra forrige plan er utfylling­ene i sjøen. I forrige plan kunne alle siloer, inkludert den aller største hvite beholdes og benyttes som bolig/ny næring. Siloen er høyere enn bebyggelsen i nytt forslag som foreslår opptil 17 etasjer, forklarer Ane.

Nordkronen Stavanger havnesilo

Widerøe Flyselskap, Stavanger Byarkiv, datert ca 1937 til 1940

Svankevigå til venstre. Stavanger Støberi & Dok til høyre. Vindmøllen på Møllehauen midt i bildet. Union Canning litt til venstre foran denne. Fra venstre: Nedre Banegate, Pedersgata, Dokksmauet. Tverrgående gater er Vindmøllebakken Dokkgata og Støperigata.