Jeanette vil mobilisere innbyggere

- Dette er drømmejobben, sier Jeanette Osberg. Hun har 10 års erfaring som leder av Eiganes og Tasta frivilligsentral og har de siste årene jobbet med et prosjekt om foreldre med minoritetsbakgrunn og barns fritid. Jeanette har utdannelse i samfunnsfag, personalledelse og en master i interkulturelt arbeid. Line Owren Fotografi.
Del på Facebook
Bor du på Storhaug og har en idè som kommer ditt lokalsamfunn til gode? Noe som for eksempel kan løse en samfunnsutfordring?

Sigrid Bækholt [email protected]

– Hos oss kan du få støtte i utviklingen fra idé til å starte egen ideell virksomhet, forklarer Jeanette Osberg, ny prosjektleder for Storhaug Unlimited i Kvitsøygata 3. – Det viktigste er å mobilisere innbyggere som ofte har gode løsninger på utfordringer de selv kjenner på. Vi er en arena der du kan få prøve ut ideene dine.

Hva kan dere tilby?
– I tillegg til økonomisk støtte tilbyr vi veiledning, forretningsutvikling, kurs, lokaler, samarbeid, kontaktnett og et sted å høre til, sier Jeanette. – Vi kan formidle kontakt til viktige kontaktpersoner i kommunen og har god oversikt over mulige samarbeidspartnere. Og så vil vi heie på deg! Nettverket mellom deltakerne, alle som er inne i ikubasjon, har stor betydning for å lykkes og det er også verdifullt for innbyggere som ønsker å skape en endring.

Hva er de viktigste erfaringene hittil?
– Vi har holdt på siden 2019 og har siden oppstart frem til i dag gitt støtte til 27 ildsjeler som vi kaller unlimitere. Av disse har vi i dag 7 personer som er i pågående pakkeforløp og utvikling av sin idé og virksomhet. Vi erfarer at det å gi innbyggere muligheten og støtten i å utvikle gode løsninger lokalt, har gitt bydelen mange gode og aktuelle tilbud. Storhaug har mange engasjerte ildsjeler som brenner for å skape en positiv bydel å bo og vokse opp i.

På vår hjemmeside, https://storhaugunlimited.no/, kan du lese mer om våre unlimitere og alt det spennende de gjør!

Hänga – digital plattform

Vorian Maryssael. Foto Frank Robert Olsen.

Vorian Maryssael er tilknyttet Storhaug unlimited og har etablert en digital plattform for og med innbyggere. Hun vil få så mange som mulig til å ta i bruk plattformen for å synliggjøre tilbud og initiativ på Storhaug. – Det vi mener med samfunnsdrevet er at folk som deg og meg inviterer til og er vertskap for disse Hängs. Häng med dine naboer på Storhaug, sier Vorian som vil fortelle mer om sin plattform på Lervigfestivalen i Breivig lørdag 10. september. Sjekk www.hanga.fun og Instagram.