Vil den skal hete Varmen brannstasjon

Til venstre ses deler av byggegjerdet rundt det nye Lervigkvartalet. Midt i bildet bygges den nye brannstasjonen. Foto Sten Solberg.
Del på Facebook
Denne gang var det navn på den nye brannstasjonen Storhaug kommunedelsutvalg skulle få uttale seg om. Et stort flertall, 9 av 11 lokalpolitikere, vil den skal hete Varmen brannstasjon.
Sigrid Bækholt
[email protected]

På utvalgets møte 31. mai foreslo Knut Bergesen (H) at den nye brannstasjonen i Lervig skal hete Varmen brannstasjon. Grete Kvalheim (Frp) og Stig Fagerland (Sp) støttet administrasjonens innstilling om å bruke Lervig-navnet også denne gang.

– Vi må ta vare på gode og innarbeidede navn fra industrihistorien. Varmen var rett i nærheten og alt kan ikke hete Lervig, sa Knut Bergesen. – Om noen fremdeles mener at Varmen og varming har negativ klang så mener jeg at gjengen på brannstasjonen fint vil tåle det. Dette navnet vil passe godt på en brannstasjon. Varmen er i seg selv ikke et negativt ord.

– Ja, det er absolutt viktig å holde dette navnet varmt, sa Leif Kjetil Knudsen (Ap). – Det er et spenstig og godt forslag Knut kommer med her. Jeg fikk interne spørsmål i partiet om hvor viktig det var for oss at ordet Varmen brukes. Jeg måtte svare at det er en svært viktig sak for oss at navnet tas offisielt i bruk og på den måten holdes i hevd.

– Jeg var tidligere usikker på å benytte Varmen som navn på noe når dette kom opp i fjor, men jeg har endret syn. Jeg synes nå at vi må ta vare på dette navnet videre og ser absolutt den herlige sammenhengen i at en brannstasjon heter Varmen, sa Katrine Lilleland (MDG). – Dessuten var det veldig uheldig at nærdemokratiets uttalelser ble nedstemt i forrige omgang.

Lokalt ønsker flertallet at navnet Varmen skal tas i bruk

Da kommunedelsutvalget uttalte seg om nye navner i august i fjor gikk 8 av 11 lokalpolitikere gikk inn for Varmen skole.

I en ny høringssak om navn på skolekvartalet i mars i år var det enstemmighet i kommunedelsutvalget om å kalle det Lervigkvartalet. 9 stemte for at bydelsfunksjonene i det nye skolebygget får navnet Varmen bydelstorg. FrP og Sp stemte for Storhaug bydelshus.

Flertallet i UBS ville ikke bruke navnet Varmen

Da navnevalgene ble avgjort i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) i april gikk flertallet inn for at navnene blir Tinnfabrikken barnehage, Lervig skole, Lervig idrettshall, Lervig bydelstorg (bydelshuset), Lervig sykehjem og at hele kvartalet får navnet Lervigkvartalet.

Høyre og Venstre stemte for Varmen skole, men det var ikke flertall i UBS for det.

Nå gjenstår, i denne omgang, en siste mulighet til å ta i bruk navnet Varmen offisielt og da som navn på den nye brannstasjonen. Navnevalget vil bli avgjort av utvalg for by- og samfunnsutvikling.