Industrihistorie i Lervigkvartalet?

Dag Mossige og Johnny Emanuelsen var skjønt enige om å gjøre mer for å ta vare på den viktige arbeider- og industrihistorien på Storhaug da de møttes i Kvitsøygata 3.
Del på Facebook
– Gjennom bydelsavisa etterlyste vi lokal­produserte ting og responsen var stor, forklarte Johnny Emanuelsen fra Storhaug historielag til Dag Mossige (Ap).

– Nå er vi på jakt etter et trygt lagerlokale. Men vi vil gjerne også stille disse tingene ut på en stor og sentral vegg med glass på den nye skolen eller bydelshuset i Lervigkvartalet.

– Det er en fantastisk god idé, syntes Dag. – Både pedagogisk, for identiteten, at det gjelder den viktige arbeider- og industrihistorien på Storhaug som mange kanskje ikke kjenner til og effekten det kan få. En tanke verdt sin vekt i gull. Stå på, jeg skal bidra det som er mulig.