Beholde identitet og karakter

Byggene, som bl.a. ses på bildet, foreslås revet for å gi plass til boligformål.
Del på Facebook
Noe av områdets identitet og karakter ligger i mangfoldet av små forskjellige næringer. Det kan berike prosjektet dersom næringene blir trukket mer inn i planene. Her må dialog stå høyt på agendaen, skrev Helge Dagfinn Andersen (SV) i oversendelsesforslaget som følger saken videre.

Detaljregulering for Støperigata 34-38 var sak på møte i Storhaug kommunedelsutvalg 31. mai. I det fremtidige prosjektet vil den gamle emballasjefabrikken i krysset Støperigata/Avaldsnesgata skilles ut fra tomten og bevares til næring, mens de tilknyttete byggene av nyere årgang forelås revet for å gi plass til boligformål. Antall boliger er estimert til ca 100-120 fordelt på diverse bygningsvolum opp til 7 etasjer.

Trafikken

– Ryfylkegata har status som kollektivgate i området, skrev Helge Dagfinn i et forslag som vil følge saken videre. Det betyr at ankomst med bil fra og til Haugesundsgata må gå utenom Ryfylkegata, det vil si at trafikken må gå ut Avaldsnesgata, Lervigsveien og opp Rennesøygata til Haugesundsgata