Folksomt ved sjøen i strålende solskinn

Stas for barn å prøve sup-brett i Svankevigå
Del på Facebook
Hva skjer i Svankevigå? Etter et informasjonsmøte om nye boligblokker i Svankevigå i begynnelsen av april ble foreningen Bevar Svankevigå dannet. På kort tid har de oppnådd massiv støtte. Søndag 22. mai ble det arrangert Åpen dag.

Sigrid Bækholt
[email protected]

-Jeg vil gjerne takke alle som kom på vår åpne dag, sier Kenneth Bøe fra foreningen Bevar Svankevigå. -Været var fantastisk og stemningen var helt på topp. Flere hundre folk kom. Barna var aktive – 70 tresverd ble spikret sammen og dekorert. Mange sykler ble fikset av Sykkel Service. Badstuene Damp og Røkt og SUP-brettene var veldig populære. Folk flokket seg rundt bålpannen med grilling av gratis pølser (sponset av nabobutikken Prix Badedammen). Kunstnerkollektivet Consulatet hadde også åpent og solgte kunst. Atmosfæren var veldig avslappet. Svankevigå lever! Her skjer det mye!

Hvorfor ble foreningen Bevar Svankevigå startet?
-Den ble stiftet fordi vi har troen på at tomten har kjempebra potensiale for god byutvikling, sier Kenneth. -Men vi synes ikke utvikling bare handler om å bygge flest mulig boliger. Utvikling handler om å utvikle og skape en attraktiv bydel.

En attraktiv bydel bør inneholde gode sosiale møteplasser. Både innendørs og utendørs. Kunst, kultur og historie skaper også attraktive bydeler. Og det er viktig å beholde en urban sjøfront. Når vi ser på levekårsundersøkelsene så er det et stort utviklingspotensiale i området Badedammen. Det bør legges til rette for lavterskel tilbud og det bør tas vare på kultur som har blomstret opp.

Vi ønsker at innbyggere blir inkludert, og vi ønsker at dette skal bli en attraktiv bydel. Mye av det som gjør den attraktiv er allerede her. Og dette bør verdsettes. Vi kan bidra til at prosjektet og området kan bli veldig attraktivt, som igjen gir økonomisk vinning. Selv på bekostning av færre boliger. Vi ønsker at kommune og OBOS går sammen og utvikler noe attraktivt og bra.

Den nye plansaken 2757 tar ikke høyde for dette. De ønsker å rive bygget Dokken. De ønsker å fylle ut deler av sjøen i Svankevigå som ligger utenfor deres eiendomsgrenser. Planen holder heller ikke krav til solforhold og uteareal. Mye av det som gir området liv og karakter skal vekk. Dette er meninger til flere folk, og Bevar Svankevigå fremmer meningene til beboere og brukere av området.

Vi startet foreningen rett før påske og fikk rekordraskt stor støtte og oppslutning. Svært mange fulgte våre råd og uttalte seg om plan 2757 for Badehusgata 25 og Dokkgata 4.

Hva er planene framover?
-Det har kommet inn over 70 innspill til saken, konstaterer Kenneth fornøyd. -Disse skal behandles og tas med i vurderingen av planforslaget. Planforslaget med eventuelle merknader blir behandlet av politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) for 2. gangbehandling, og de kan vedta å sende planen videre til endelig vedtak i kommunestyret.

Møtet til Utvalg for By og samfunnsutvikling streames live og ligger tilgjengelig på kommunens nettsider. Det er ennå ikke satt dato for når dette møtet skal avholdes.

Bevar Svankevikå jobber nå med en nettside, og det vil bli en elektronisk underskriftskampanje for å se hvor mange som støtter oss. Vi jobber også med dokumentasjon og gode begrunnelser for hvordan planforslaget bør endres.

Kommunen skriver på sin nettside at de ønsker en byutvikling i samarbeid med innbyggerne. Medvirkning med innbyggere er flotte ord som gjentas flere steder i kommuneplanen, samfunnsplanen, arealplanen, sentrumsplanen og i UBS arbeidsprogram for 2020-2024.

Nå gjenstår det å se om medvirkning hjelper. Eller om det bare en flotte ord. Sier Kenneth Bøe.

Nettartikler om Svankevikå

Har åpnet sykkelverksted i Dokkagata 4 – Storhaug Bydelsavis

Båtbygger med treet i sentrum – Storhaug Bydelsavis

Vil du fikse noe? – Storhaug Bydelsavis

– Vi vil ikke ha flere blokker – Storhaug Bydelsavis

– Områdene må reguleres i en sammenheng – Storhaug Bydelsavis

Bevare og videreutvikle Stavangers historiske identitet som sjøfartsby, industriby og trehusby – Storhaug Bydelsavis

– La Svankevigå bli stjerne i prosjektet! – Storhaug Bydelsavis

Nå planlegges Svankevigå og Mølleneset – Storhaug Bydelsavis