Fortauriss fra 2008

Sarah Fjørtoft Jacobsen fotograferer. Til høyre Endre Elvestad. Foto Benjamin Hickethier.
Del på Facebook
- Beboere og tidligere beboere er spesielt invitert til å treffe kunstneren Mariela Limerutti mandag 20. juni, forteller Benjamin Hickethier fra Byverksted.

 – Og vi er særlig interessert i å komme i kontakt med beboere eller tidligere beboere i husene som er en del av Limeruttis kunstverk. Ristninger finnes foran husene i Pedersgata 9, 16, 27, 29, 30, 38, 42, 46, 49, 51, 54, 58, 59, 60, 61, 63, 73, 84 og 86.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Mariela Limerutti kommer tilbake til Pedersgata. Bl a for å fortelle om kunstverkene hun risset inn i fortauenes steinheller i 2008 (TOU WORKS1- Stavanger kulturby).

Hun risset inn 19 bilder av fasadene til utvalgte hus. Tegninger som på enkel voodoo-vis skulle ha en magisk kraft som beskytter huset, skrev kunstkritiker Trond Borgen i 2008.

Trengte husene beskyttelse? Fasader endres og bygges om, hus og identitet forsvinner. Ristningene minner oss om husene slik de var og om folkene som bodde der. I 2008 hadde Mariela kontakt med mange beboere i gata, de delte sine historier med henne og hun fikk bl.a. låne strøm til drillen for å frese ut bildene.

Rødmalte ristninger

I september 2021 fikk ristningene ny oppmerksomhet. Endre Elvestad (arkeolog) og Sarah Fjørtoft (performancekunstner/fotograf) rengjorde ristningene og malte dem med rød maling. Slik man gjør det med gamle helleristninger på fjell. Beboere og forbipasserende stoppet opp. Historier om ristningene ble gjenfortalt og nye historier knyttet til hus og folk dukket opp.

Ristninger av husenes fasader i fortauenes steinheller rengjøres grundig før de males røde. Foto Sigrid Bækholt

Dette var bare et av mange prosjekter i regi av Byverksted fra 20.-26. september i fjor.

Nytt møte med Mariela

Mandag 20. juni kan interesserte delta på Byvandring i Pedersgata med Mariela Limerutti. Oppmøtetidspunkt er 16.30 og oppmøtested er under bybrua i Pedersgata (Jammerdalen). Vandringen går til Nytorget. Alle som vil kan henge seg på.

Klokka 18 vil Mariela fortelle om sin kunst på Rogaland Kunstsenter (Nytorget 17). Begge arrangementene er åpne og gratis for alle.

Recall Pedersgata er organisert av Sara Fjørtoft Jacobsen og Endre Elvestad i samarbeid med Byverksted, Anne-Marte Eidseth Rygh og Mariela Limerutti.