Ta en ekstra tur for NÆRMILJØET

Barn fra St. Svithun (Kløvereng) barnehage som ryddet i fjor høst
Del på Facebook
– April er vårmåneden fremfor noen. Det skal spire og gro. Og vi skal legge ekstra flid i å gjøre nærmiljøet, gangstiene, lekeplassene og parkene frie for søppel og graps. Bli med og ta en ekstra tur i ditt nærmiljø, oppfordrer Helge Dagfinn Andersen fra Storhaug kommunedelsutvalg. - Vær ekstra på vakt for plastikk som tar lang tid før det brytes ned, og vi vet hvor farlig det er for dyr, livet i havet og oss mennesker. Les mer om bydelens årlige og vårlige ryddeaksjon fra 20. t.o.m. 23. april.

Sigrid Bækholt
[email protected]

Årets ryddeaksjon er på vei inn i sitt 29 år. Tusenvis av beboere har i alle disse år samlet inn tonnevis med søppel fra gater og offentlige uteområder. Barnehager, skoler, beboer- og velforeninger, sameier, menigheter, lag og virksomheter deltar.
– Da er vi i gang igjen etter avlysning i 2020 og en utsatt ryddeaksjon som ble gjennomført i fjor høst. Høstaksjonen ble gjennomført av glade og ivrige ryddere som syntes det var godt å komme i gang igjen. Den fantastisk store dugnadsinnsatsen gjør en stor forskjell og bidrar til at flere bruker uteområdene, sier Svanhild.
– Ta endelig kontakt med oss du eller dere som vil delta fra onsdag 20. til lørdag 23. april. Aksjonen avsluttes lørdag 23. april klokka 15. Det er siste frist for at bosset hentes opp fra de oppmerkede oppsamlingsplassene som vises i avisa på side 12 og 13. Også grunneiere, både kommunale og private, oppfordres til å saumfare egne områder.

Helge Dagfinn Andersen, som representerer Storhaug kommunedelsutvalg, og Svanhild Svihus som koordinerer bydelens ryddeaksjon fra Kvitsøygata 3. Lokalene har inngang fra parksiden, på høyre side av apoteket.

Hva er det som skal ryddes?
– Sammen rydder vi gater og offentlige uterom. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å kvitte seg med f.eks. grovavfall fra kjeller og loft eller busker og trær fra private hager. Ordningen gjelder oppsop og avfall fra offentlige fellesare­aler, og ikke privat avfall.

Hva hjelper dere til med?
– Vi deler ut søppelsekker, plasthansker og gode råd. Vi har også enkelt ryddeutstyr til utlån og noen oppsamlingsbokser for eventuelle sprøyter, forklarer Svanhild. – Jeg vil også benytte anledningen til å takke våre gode samarbeidspartnere og velvillige sponsorer. Takket være sponsorene kan vi belønne alle barna i barnehager og skoler med boller på ryddeaksjonsdagen, sier Svanhild. – Skoleelevene får også juice.

Og noen praktiske råd til slutt?
– Knyt sekkene godt igjen og pass på at sekkene ikke blir så tunge at renovatørene får problemer med å løfte dem, forklarer Svanhild. -Bosset som renovasjonen samler inn under aksjonen skal veies, kast derfor ikke i nedgravde containere. Sett bosset på oppmerkede oppsamlingsplasser. Lykke til med aksjonen og send oss gjerne bilder fra ryddingen og nabotreffet etter dugnaden.
Storhaug frivilligsentral organiserer bydelsryddeaksjonen i samarbeid med Storhaug kommunedelsutvalg, Renovasjonen IKS og Bymiljø og utbygging i Stavanger kommune.
For deltakelse og mer informasjon kontakt; [email protected].

Se oversikt over innsamlingspunkt og deltakere i aksjonen:

Bli med og hold bydelen ren! – Storhaug Bydelsavis