– Flere av bydelens utfordringer er løst av kreative innbyggere og ildsjeler

Foto: Line Owren Fotografi
Del på Facebook
– Snekkerverksted, keramikkverksted, unikt barneteater, andelslandbruk i Emmaus, FLAM som setter i gang aktiviteter og et kvinnesenter som skaper arbeidsplasser. Sammen har vi fått det til, forklarte Camilla Torvik Tønne da hun orienterte om Storhaug Unlimited på møte i Storhaug kommunedelsutvalg 29. mars.

Camilla Torvik Tønne (til venstre) er nå ansatt i Smartby avdelingen i Stavanger kommune og vil jobbe med videreutvikling av Unlimited-konseptet i Stavanger og for å løfte fram sosialt entreprenørskap i Norge. Fra 1. mai vil Jeanette Osberg overta som leder for Storhaug Unlimited.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– Første gang jeg var her, i 2019, handlet det om ambisjonene vi hadde. Denne gang er det om hva vi har gjort og veien videre. Evalueringen, utført av Rogaland revisjon, var veldig positiv. Nå kan prosjektet både bli utvidet til andre bydeler og bli en viktig part i et nasjonalt nettverk, forklarte Camilla. – Akkurat nå jobber vi for at Storhaug snekkerforening og Kurt Øverlands Sykkelservice skal ivaretas i nybyggingen i Svankevigå. Det blir ikke mulig hvis det skal skje til markedspris. Mange av våre sosiale entrepenører holder til i gamle lokaler. Hvis snekkere, sykler og badstuer forsvinner fra Svankevigå så er det ille! Jeg håper dere politikere er opptatt av det akkurat nå. At vi skal beholde sjel, nisjer og liv i bydelen vår. Storhaug Unlimited er del av Storhaugs områdesatsing.

Les mer:

Nye veier til arbeid og velferd | Storhaug Unlimited

– Nå raseres områder ett for ett – ett og ett kvartal og ett og ett hus – Storhaug Bydelsavis

Dramatisk – Kvartal etter kvartal saneres. – Storhaug Bydelsavis