Vil bevare det gamle politihuset

– Det vi enes om er å ta vare på verdifull arkitekturhistorie, verdifull kunstutsmykking tilpasset sted og bygg og spare ressurser og miljø, det vil si resirkulere gode bygninger til ny bruk, sier Nils Jacobsen og Ingrid Njå Sekse. Foto: Sten Solberg.
Del på Facebook
– Vi engasjerer oss for å ta vare på arkitekturhistorie og bygninger som er viktige deler av bybildet, sier Ingrid Njå Sekse som er leder i Stavanger Arkitektforening. – Det gamle politihuset er fremdeles et kvalitetsbygg, slår Nils Jacobsen fast.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– Bygget bærer med seg en historie. Det å ta med seg denne historien videre i bybildet vil bidra til å gi våre omgivelser mening. Bygg som har betydning for oss blir en del av vår kollektive hukommelse og er med på å skape en by vi kan føle tilhørighet til, tilføyer Ingrid.

– En fersk kjøpevaneundersøkelse viser at de som besøker sentrum betrakter parkeringstilbudet som meget bra, sier Nils. – Da blir det feil å investere i 100 millionersklassen for å lage flere p-plasser i sentrum. Byens klima- og miljøplan har som målsetting å redusere klimautslippene med 80 % innen 2030. Skal vi oppnå en slik reduksjon, blir det absurd å rive dette velfungerende bygget. Vi må også hegne om kulturaktørene på Nytorget så de ikke blir drevet ut i midlertidige uavklarte løsninger.

Vårt engasjement kan helt klart sammenliknes med aksjonen for å bevare regjeringens Y-blokk med Picassos kunstverk. Det tidligere politihuset ble i 1963 karak­terisert som det mest moderne i hele landet. Arkitektene var ­Eyvind Retzius og Svein ­Bjoland som har tegnet mange praktbygg. Både utvendig og innvendig er bygget vakkert og gjenn­­­­om­tenkt.

Den åpne trappeoppgangen gjennom tre etasjer har på veggen et stort veggrelieff av Andreas Bøe som blir naturlig opplyst av et vindu i taket. Dette er en av de siste store utsmykkingene av ­Andreas Bøe som ikke er ødelagt allerede. Bildende Kunstneres Forening Rogaland støtter selvfølgelig at dette kunstverket må bevares – i bygget.

– Vi planlegger et felles møte med alle andre som enes om gode bevaringsløsninger, både av bygget og dets viktige innhold, tilføyer Ingrid. – Det vi enes om er å ta vare på verdifull arkitekturhistorie, verdifull kunstutsmykking tilpasset sted og bygg og spare ressurser og miljø, det vil si resirkulere gode bygninger til ny bruk.

Prikken over i’en i et vellykket bygg

Nils Jacobsen og Ingrid Njå Sekse er begeistret for veggrelieffet gjennom
tre etasjer av Andreas Bøe. Foto: Sten Solberg.
Intet bygg er avsluttet før det har fått sin kunstneriske utsmykking, sa ordfører Arne Rettedal under en høy­tide­lighet på Stavanger Politikammer 20. november 1967.

Da ble den store murale dekorasjonen av Andreas Bøe i trappehallen avduket.

Dagen etter skriver Stavanger Aftenblad: Det store veggfeltet som går gjennom tre etasjers trappehall og måler 4 x 6,5 meter, er laget i et pussmateriale som består av knust granitt blandet i fargeløs plastemulsjon, et materiale som gir en levende, nesten stoffaktig overflatevirkning.

I sin tale etterpå skildret politimesteren Stavangerpolitiets lange vandring fra sted til sted, inntil man kunne flytte inn i det antakelig vakreste politikammer i landet, et bygg hvis intensjoner har vist seg å gå i oppfyllelse. Han hyllet arkitektene Retzius og Bjoland, som hadde skapt bygget.

Da Andreas Bøe leverte sitt utkast til denne utsmykningen, ble utkastet godtatt av alle instanser, og i den tid dekorasjonen har hatt sin plass her, har vi ennå til gode å møte noen som ikke er blitt begeistret. Dekorasjonen er blitt prikken over i’en i et vellykket bygg.