Pedersgata og Nytorget

Vil bevare det gamle politihuset

– Vi engasjerer oss for å ta vare på arkitekturhistorie og bygninger som er viktige deler av bybildet, sier Ingrid Njå Sekse som er leder i Stavanger Arkitektforening. – Det gamle politihuset er fremdeles et kvalitetsbygg, slår Nils Jacobsen fast.

Sigrid Bækholt
[email protected]

– Bygget bærer med seg en historie. Det å ta med seg denne historien videre i bybildet vil bidra til å gi våre omgivelser mening. Bygg som har betydning for oss blir en del av vår kollektive hukommelse og er med på å skape en by vi kan føle tilhørighet til, tilføyer Ingrid.

– En fersk kjøpevaneundersøkelse viser at de som besøker sentrum betrakter parkeringstilbudet som meget bra, sier Nils. – Da blir det feil å investere i 100 millionersklassen for å lage flere p-plasser i sentrum. Byens klima- og miljøplan har som målsetting å redusere klimautslippene med 80 % innen 2030. Skal vi oppnå en slik reduksjon, blir det absurd å rive dette velfungerende bygget. Vi må også hegne om kulturaktørene på Nytorget så de ikke blir drevet ut i midlertidige uavklarte løsninger.

Vårt engasjement kan helt klart sammenliknes med aksjonen for å bevare regjeringens Y-blokk med Picassos kunstverk. Det tidligere politihuset ble i 1963 karak­terisert som det mest moderne i hele landet. Arkitektene var ­Eyvind Retzius og Svein ­Bjoland som har tegnet mange praktbygg. Både utvendig og innvendig er bygget vakkert og gjenn­­­­om­tenkt.

Den åpne trappeoppgangen gjennom tre etasjer har på veggen et stort veggrelieff av Andreas Bøe som blir naturlig opplyst av et vindu i taket. Dette er en av de siste store utsmykkingene av ­Andreas Bøe som ikke er ødelagt allerede. Bildende Kunstneres Forening Rogaland støtter selvfølgelig at dette kunstverket må bevares – i bygget.

– Vi planlegger et felles møte med alle andre som enes om gode bevaringsløsninger, både av bygget og dets viktige innhold, tilføyer Ingrid. – Det vi enes om er å ta vare på verdifull arkitekturhistorie, verdifull kunstutsmykking tilpasset sted og bygg og spare ressurser og miljø, det vil si resirkulere gode bygninger til ny bruk.

Prikken over i’en i et vellykket bygg

Nils Jacobsen og Ingrid Njå Sekse er begeistret for veggrelieffet gjennom
tre etasjer av Andreas Bøe. Foto: Sten Solberg.
Intet bygg er avsluttet før det har fått sin kunstneriske utsmykking, sa ordfører Arne Rettedal under en høy­tide­lighet på Stavanger Politikammer 20. november 1967.

Da ble den store murale dekorasjonen av Andreas Bøe i trappehallen avduket.

Dagen etter skriver Stavanger Aftenblad: Det store veggfeltet som går gjennom tre etasjers trappehall og måler 4 x 6,5 meter, er laget i et pussmateriale som består av knust granitt blandet i fargeløs plastemulsjon, et materiale som gir en levende, nesten stoffaktig overflatevirkning.

I sin tale etterpå skildret politimesteren Stavangerpolitiets lange vandring fra sted til sted, inntil man kunne flytte inn i det antakelig vakreste politikammer i landet, et bygg hvis intensjoner har vist seg å gå i oppfyllelse. Han hyllet arkitektene Retzius og Bjoland, som hadde skapt bygget.

Da Andreas Bøe leverte sitt utkast til denne utsmykningen, ble utkastet godtatt av alle instanser, og i den tid dekorasjonen har hatt sin plass her, har vi ennå til gode å møte noen som ikke er blitt begeistret. Dekorasjonen er blitt prikken over i’en i et vellykket bygg.

Vis mer

Relaterte artikler

Back to top button