Flere bør søke tilskuddsmidler fra Storhaug kommunedelsutvalg

Kommunedelsutvalgets tilskuddsmidler har alltid frist 1. februar og 1. september, sier Gerd Hegge.
Del på Facebook
Vi har vært igjennom en merkelig periode, og coronaviruset satte en stund en stopper for nesten all sosial aktivitet og det ellers blomstrende kulturlivet både på Storhaug og ellers i byen.

Pandemien er nok dessverre ikke helt over, men vi er optimistiske og håper folk tør å tenke på å starte opp igjen med lokale Storhaugarrangementer og diverse aktiviteter som kan styrke fellesskapet og det gode samholdet vi har i bydelen.

Og da vil kommunedelsut­valgets tilskuddsmidler kanskje være til hjelp? Vi kan ikke fullfinansiere prosjekter, men vi kan bidra. Vi ønsker oss mange søknader, spesielt til åpne arrangementer der Storhaugfolk kan møtes. Vi støtter i mindre eller ingen grad ordinær drift av eksisterende prosjekter og grupper, og lønn/honorar skal primært helst ikke være det midlene går til, men skal dere lage til noe spesielt så går det fint an å søke.
Vi ønsker oss flere av de «små» søkerne også, slik at det ikke bare er større aktører i bydelen som sender inn søknader, selv om de selvfølgelig er velkomne og veldig viktige i by­delens kultur­arbeid.

Vi ønsker sterkt at dette skal være søknader til sånt som har en klar Storhaugprofil. Dette er ikke stedet for å søke om midler til store bydekkende prosjekter. Stikkordet er LOKALT.

Skal dere lage gatefest, skal dere ha et åpent arrangement for Storhaugfolk, skal dere lage til noe spesielt for barn og ungdom, har dere lyst til å starte opp en frivillig gruppe som gjør en gratis innsats for noen så sleng inn en søknad. Åpne gratis arrangementer for barn og familier på Storhaug håper vi å se mange av fremover.

Dere finner det elektroniske søknadsskjemaet på kommunens side Stavanger kommune.no.

Støtte og tilskudd fra kommunedelsutvalgene | Stavanger kommune

Så må du logge deg inn med bank-id og så finner du søknadsskjema med søknadskriterier. I tillegg til personalia og bankkonto m.m MÅ vi få et budsjett og en beskrivelse av hva midlene skal brukes til. Det er ganske greit forklart, men synes dere det er vanskelig så hjelper vi gjerne.

HUSK Å RAPPORTERE I ETTERKANT. Det er veldig viktig! Dere får en link til rapportskjema vedlagt i tilsagnsbrevet hvis dere får midler.

Det er alltid to søknadsfrister pr år: 1. februar og 1. september

Trenger dere hjelp til å fylle ut søknaden så kontakt meg på Midjord Bydelshus. Ring 51 50 89 97 eller send mail til [email protected], så skal vi nok få det til. Legg alltid ved telefonnummeret ditt hvis du sender en mail, så vi kan ringe deg.

Gerd Hegge, saksbehandler for tilskuddsmidler fra Storhaug kommunedelsutvalg